wire 2008 i Tube 2008 w fazie wzrostu!

wire 2008 i Tube 2008 w fazie…
Już po trzech miesiącach od wysyłki ofert dla wystawców da się zauważyć, że wiodące targi między-narodowe wire i Tube przejdą oczekiwania na rok 2008. Już teraz (w połowie maja 2007) na wire 2008 wynajęto około 43.000 m ² netto powierzchni. W tym samym czasie w roku 2005, przed targa-mi wire 2006, było to 37.000 m ².

Jak dotąd na Międzynarodowe Targi Kabli i Drutu w Düsseldorfie zgłosiło się 650 firm z 36 krajów. Szczególnie z tradycyjnie już silnie reprezentowanych krajów - Belgii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji, Chin i Indii – praktycznie codziennie napływają nowe zgłoszenia.

Także Tube już teraz (w połowie maja) przekracza stan zgłoszeń z 2005. O ile na Tube 2006 w maju 2005 było to 22.500 wynajętej powierzchni, o tyle obecnie, na dziesięć miesięcy przed Tube 2008, to już 27.600 sprzedanych metrów kwadratowych netto. Do tej pory swoją obecność na Międzynarodo-wych Targach Rur w Düsseldorfie potwierdziło 360 wystawców z 29 krajów. Silnie reprezentowane są firmy z Belgii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Włoch i Turcji.

W tym samym czasie, w dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2008 odbywają się wiodące na świecie Targi Kabli i Drutu wire i Tube oraz jedne z najbardziej znaczących na arenie międzynarodowej po-święcone obróbce metali targi METAV, oczywiście w Düsseldorfie. Z takiego stanu rzeczy z pewno-ścią skorzystają zarówno wystawcy, jak i goście wszystkich trzech imprez, ponieważ wśród grup docelowych z sektora przemysłowego istnieje całe mnóstwo synergii.

Wystawcy na targach METAV zajmą hale 1 do 5 i 15 do 17. Wystawcy na targach Tube zaprezentu-ją swoje produkty w halach 6 do 8b, zaś firmy na targach wire będzie można znaleźć w halach 9 do 14.

Na trzech, trwających pięć dni imprezach Messe Düsseldorf i Niemiecki Związek Fabryk i Obrabia-rek VDW, organizator targów METAV, spodziewają się na terenach targowych w Düsseldorfie 100.000 odwiedzających z całego świata.

Czytaj więcej: Targi 1054