Organizacje i stowarzyszenia

Katalog Firm. Największa baza branżowa.

brak
 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Polska
brak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska
brak
 

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego, badania i analizy techniczne, produkcja doświadczalna, usługi badawcze.

Polska