A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Duroplasty

  • tworzywa utwardzalne, duromery
Duroplasty są polimerami o makrocząsteczkach przestrzennie usieciowanych, których po całkowitym zakończeniu procesu polireakcji nie można wprowadzić w stan płynięcia oraz na ogół również w stan wysokoelastyczny. Ostateczny proces formowania duroplastów jest więc nieodwracalny tzn. można je formować tylko raz. Dalsze przetwórstwo duroplastów polega może polegać jedynie na klejeniu lub obróbce mechanicznej. Prawie nie zmieniają kształtu aż do rozkładu chemicznego. Zazwyczaj są nierozpuszczalne. Gęstość wynosi od 1,2 do 2,0 g/cm3. Przetwórstwo odbywa się metodami formowania na gorąco pod ciśnieniem w zamkniętych formach - prasowania, wtrysku przetłoczonego, wtrysku lub prasowania współbieżnego.

Duroplasty termoutwardzalne

w stanie wyjściowym do formowania (tzn. najczęściej w postaci tłoczywa) nie są jeszcze usieciowane (zawierają nieprzereagowane grupy czynne). W procesie formowania, pod wpływem podwyższonej temperatury, początkowo miękną (podobnie jak termoplasty), a następnie w trakcie ogrzewania twardnieją nieodwracalnie (w wyniku procesu sieciowania), zachowując nadany im uprzednio kształt.

Duroplasty chemoutwardzalne

ulegają utwardzeniu (usieciowaniu) po wprowadzeniu związków chemicznych zdolnych do reagowania z czynnymi grupami funkcyjnymi wielkocząsteczkowych produktów wyjściowych, które w temperaturze pokojowej są najczęściej w postaci ciekłych lub stałych żywic. Utwardzanie w zależności od reaktywności związków sieciujących (utwardzaczy) może następować w temperaturze pokojowej (utwardzacze na zimno) lub podwyższonej (utwardzacze na ciepło i gorąco). Ten sam produkt wyjściowy (np. żywice epoksydowe) można utwardzać różnymi utwardzaczami i w różnej temperaturze i otrzymywać produkty o różnych własnościach chemicznych, cieplnych i mechanicznych.

Właściwości duroplastów:

  • sztywność,
  • stabilność wymiarów,
  • nierozpuszczalność,
  • nietopliwość,
  • dobre właściwości elektroizolacyjne,
  • kruchość,
  • niemożliwość powtórnego formowania

Zastosowanie duroplastów:

  • mieszanki do tłoczenia, laminaty, tworzywa piankowe, żywice techniczne, kleje, lakiery.