A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

tworzywa chemoutwardzalne

Tworzywa chemoutwardzalne to tworzywa, które po wpływem działania czynników chemicznych nieodwracalnie twardnieją i przechodzą ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Rodzaje tworzyw chemoutwardzalnych

  • żywice epoksydowe,
  • farby,
  • lakiery,
  • kleje.

Tworzywa chemoutwardzalne zaliczane są do duroplastów.