A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

tworzywa chemoutwardzalne

Tworzywa chemoutwardzalne to tworzywa, które po wpływem działania czynników chemicznych nieodwracalnie twardnieją i przechodzą ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Rodzaje tworzyw chemoutwardzalnych

  • żywice epoksydowe,
  • farby,
  • lakiery,
  • kleje.

Tworzywa chemoutwardzalne zaliczane są do duroplastów.


Reportaże

Forum