A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

PE

  • polietylen
  • ang. polyethylene

Polimer etenu o wzorze sumarycznym (C2H4). Niebiodegradowalny.

Rodzaj:

termoplasty

Właściwości:

Polietylen jest odporny na działanie kwasów, zasad i roztworów soli, a nieodporny na działanie silnych utleniaczy i stężonych kwasów: siarkowego, azotowego i chromowego. Właściwości mechaniczne polietylenu poprawiają się wraz ze zwiększeniem masy cząsteczkowej. Temperatura degradacji 300°C, temperatura mięknienia 150°C. Elastyczność tworzywa maleje pod wpływem wilgoci i słońca.

Zastosowanie:

W przemyśle elektrotechnicznym, elektromechanicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym oraz do wyrobu włókien, folii, opakowań i artykułów AGD.

Rozpoznawanie:

Polietylen jest stosunkowo miękkim tworzywem uginającym się pod dotykiem paznokcia i mający wygląd podobny do twardej parafiny. Próbka polietylenu nie tonie w wodzie. Próbka polietylenu włożona do płomienia palnika topi się i pali. Po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach parafiny. Dodatkową identyfikacją polietylenu jest określenie jego rozpuszczalności. Polietylen rozpuszcza się na gorąco w tetrachlorku węgla, a po ochłodzeniu wypada z powrotem z roztworu w postaci proszku lub galaretowatej masy.