A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

PET

 • politereftalan etylenu
 • ang. polyethylene terephthalate

PET (politereftalan etylenu) jest częściowo krystalicznym termoplastem. Powstaje w procesie polikondensacji kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego.

Właściwości PET:

 • właściwości mechaniczne PET-u zależne są od stopnia jego krystaliczności i parametrów wtrysku,
 • dobra przezroczystość,
 • duża wytrzymałość i sztywność,
 • niewielka udarność,
 • dobry poślizg i odporność na ścieranie,
 • mały skurcz przetwórczy i dobra stabilność wymiarów,
 • odporny na słabe kwasy, roztwory alkaliczne, oleje, tłuszcze, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz tetrachlorek węgla,
 • nieodporny na działanie mocnych kwasów, stężonych alkaliów, fenolu i na długi kontakt z wodą o temp. pow. 70 st.C.
 • gęstość: 1,33-1,35 g/cm3 (PET amorficzny) i 1,38-1,40 (PET częściowo krystaliczny),
 • temperatury przetwórstwa: 260-300 st.C,
 • temperatury formy: 20-160 st.C,
 • temperatury użytkowania: od -60 do 130 st.C.

Rozpoznawanie:

Politereftalan etylenu pali się kopcącym płomieniem, lecz nie ma charakterystycznego zapachu hiacyntu. Tworzywo to nie rozpuszcza się w typowych rozpuszczalnikach. Rozpuszcza się dopiero w tetrachloroetylenie na gorąco.

Historia i zastosowanie PET:

 • Po raz pierwszy PET został opracowany do użycia w produkcji włókien syntetycznych przez British Calico Printers w 1941 roku. Prawa patentowe zostały sprzedane do DuPont i ICI, które z kolei sprzedały prawa na poszczególnych obszarach wielu firmom.
 • 1946 - pierwszy kawałek materiału z PET.
 • W połowie lat 60. zaczęto go używać do produkcji folii, używanych w fotografii, kasetach wideo, kliszach do zdjęć rentgena i do pakowania.
 • Na początku lat 70. została opracowana technika produkcji butelek metodą rozdmuchu z dwuosiową orientacją. Nathaniel Wyeth, amerykański inżynier zatrudniony w DuPont, w 1973 roku opatentowuje butelki PET produkowane przez wtryskiwanie z rozdmuchem.
 • 1977 - pierwszy recykling butelki PET.
 • Dziś butelki reprezentują największy obszar zużycia tworzywa PET. Tworzywo PET jest używane do produkcji opakowań (butelek, słoików, puszek) do wody, napojów gazowanych, soków, drinków alkoholowych, olejów jadalnych, środków czyszczących dla gospodarstw domowych oraz innych opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością i nie tylko. Z PET wytwarza się także włókna poliestrowe wykorzystywane w przemyśle odzieżowym.
 • W wyniku recyklingu PET powstaje nowy materiał - rPET, z którego można wytworzyć nowe, pełnowartościowe artykuły.

Nazwy handlowe:

Arnite, Boralyte, Ertalyte, Impet, SkyPET, Tecadur, Tecapet, Terylen, Ultradur