A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

PT

  • politiofen
  • poli (2.5-tienylen)
  • ang. polythiophene
Polimer przewodzący, związek organiczny, składa się z łańcucha cząsteczek tiofenu

Właściwości:

po przyłożeniu napięcia emituje światło czerwone. Pod wpływem prądu elektrycznego kurczy się bądź rozciąga. W temperaturze -235°C staje się nadprzewdonikiem.

Zostań sponsorem hasła w Plastechopedii - info@plastech.pl