A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

blendy

 • mieszaniny polimerów
 • stopy polimerów, poliblendy
 • ang. blends, alloys
Mieszaniny co najmniej dwóch polimerów wykonywane w celu poprawy parametrów przetwórczych, własności fizycznych i/lub chemicznych, albo redukcji kosztów surowcowych. Przykładami blend są m.in.: ABS/PC, PA/ABS, PC/PET.

Podział mieszanin polimerowych:

 • fizyczne
 • kopolimery szczepione i blokowe
 • układy o wzajemnie przenikających się sieciach.

Właściwości:

 • występowanie polimerowego ośrodka dyspersyjnego w którym rozproszone są pozostałe składniki
 • właściwości mieszanin zależą od składu mieszaniny, sposobu jej wykonania oraz wzajemnego oddziaływania składników
 • przyczyną niejednorodności właściwości mieszaniny może być niemieszalność termodynamiczna oraz znaczna różnica lepkości.

Metody sporządzania mieszanin polimerowych:

 • metoda ciągła sporządzania mieszanin polimerowych w stanie plastycznym
 • metoda okresowa sporządzania mieszanin polimerowych w stanie uplastycznionym.