A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

blendy

 • mieszaniny polimerów
 • stopy polimerów, poliblendy
 • ang. blends
Mieszaniny dwóch lub więcej polimerów wykonywane np. w celu poprawy parametrów przetwórczych, bądź własności fizycznych.

Podział mieszanin polimerowych

 • fizyczne
 • kopolimery szczepione i blokowe
 • układy o wzajemnie przenikających się sieciach

Właściwości

 • występowanie polimerowego ośrodka dyspersyjnego w którym rozproszone są pozostałe składniki
 • właściwości mieszanin zależą od składu mieszaniny, sposobu jej wykonania oraz wzajemnego oddziaływania składników
 • Przyczyną niejednorodności właściwości mieszaniny mogą być niemieszalność termodynamiczna oraz znaczna różnica lepkości

Metody sporządzania mieszanin polimerowych

 • Metoda ciągła sporządzania mieszanin polimerowych w stanie plastycznym
 • Metoda okresowa sporządzania mieszanin polimerowych w stanie uplastycznionym

Zostań sponsorem hasła w Plastechopedii - info@plastech.pl