A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

tworzywa amorficzne

  • polimery amorficzne, polimery bezpostaciowe

Tworzywa amorficzne znajdują się w stanie cieczy przechłodzonej. Tworzą nieuporządkowane struktury skłębione, o słabych oddziaływaniach energetycznych. Polimery amorficzne miękką w wyniku ogrzewania. W zależności od temperatury i obciążenia tworzywa amorficzne mogą znajdować się w stanie szklistym, lekkosprężystym, wysokoelatycznym i plastycznym (ciekłym).

Przykłady polimerów amorficznych