A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

tworzywa amorficzne

  • polimery amorficzne, polimery bezpostaciowe

Tworzywa amorficzne znajdują się w stanie cieczy przechłodzonej. Tworzą nieuporządkowane struktury skłębione, o słabych oddziaływaniach energetycznych. Polimery amorficzne miękką w wyniku ogrzewania. W zależności od temperatury i obciążenia tworzywa amorficzne mogą znajdować się w stanie szklistym, lekkosprężystym, wysokoelatycznym i plastycznym (ciekłym).

Przykłady polimerów amorficznych