Podczas IV Kongresu "Polska Chemia" odbyła się debata "Biznes i sport - różne oblicza sukcesów" z udziałem m. in. Apoloniusza Tajnera i Adama Małysza.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
E. Kwiatkowskiego 8, 33-101, Tarnów, woj. małopolskie