Podczas IV Kongresu "Polska Chemia" odbyła się debata "Biznes i sport - różne oblicza sukcesów" z udziałem m. in. Apoloniusza Tajnera i Adama Małysza.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8