20 lat wyjątkowego doświadczenia Basell Orlen Polyolefins

20 lat wyjątkowego doświadczenia…

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. ("BOP", "Spółka") w 2023 roku obchodzi dwudziesty jubileusz działalności. Spółka została powołana do życia na mocy umowy joint venture pomiędzy Basell Europe Holdings B.V., obecnie LyondellBasell Industries Holdings B.V. ("LyondellBasell") a PKN Orlen S.A. ("PKN Orlen"), w której każdy z partnerów posiada 50 procent udziałów. BOP jest jedynym producentem poliolefin w Polsce i największym krajowym wytwórcą tworzyw sztucznych.

- Jesteśmy silni mocą naszych Udziałowców: LyondellBasell i PKN ORLEN, posiadamy światowej klasy aktywa, mamy utalentowanych pracowników oraz 20 lat wyjątkowego doświadczenia na polskim rynku poliolefin - powiedział Michael O’Bert, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny BOP. - Sukces zawdzięczamy także naszym wspaniałym klientom, dostawcom i innym interesariuszom, którym z okazji naszego jubileuszu dziękujemy za dotychczasową współpracę, razem zrealizowane projekty oraz wspólny rozwój. Chcemy nadal, przez kolejne dekady razem z nimi tworzyć i podążać za wartościami, które w zrównoważony sposób przyczynią się do rozwoju społeczeństwa i ochrony środowiska. Najlepsze jeszcze przed nami! - podsumował Michael O’Bert.


zalacznik-do-informacji-prasowej-16-maja2023-zarzad-bop
Fot.: Basell Orlen Polyolefins

BOP posiada w Płocku dwa światowej skali zakłady do produkcji polipropylenu ("PP") oraz polietylenu. Roczny potencjał tych nowoczesnych fabryk wynosi 800 tysięcy ton, z czego 480 tysięcy ton stanowi PP wytwarzany w oparciu o technologię Spheripol oraz 320 tysięcy ton - polietylen dużej gęstości ("HDPE") produkowany przy zastosowaniu technologii Hostalen. Obie technologie są licencjonowane przez firmę z Grupy LyondellBasell. Od początku uruchomienia instalacji w Płocku, Spółka wyprodukowała 45 różnych gatunków PP oraz 16 różnych gatunków HDPE i wprowadziła je rynek poprzez w pełni zależną od siebie spółkę handlową, Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., która oprócz materiałów z Płocka oferuje polskim przetwórcom poliolefin polimery z fabryk LyondellBasell wyprodukowane poza Polską.


Czytaj więcej:
Rynek 1103