430 milionów euro na rozwój produkcji TVK

TVK zamierza przeznaczyć 430 milionów euro na zwiększenie możliwości produkcyjnych. Po wdrożeniu trzyetapowego planu rozwoju, wiosną 2005 TVK stanie się największym producentem etylenu i propylenu w Europie Środkowej.

 • Etap I

   Firma przeznaczy 238 milionów euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioliefin. W listopadzie 2004 wydajność etylenu wzrośnie z 360.000 do 610.000 ton rocznie.

 • Etap II

   Japońska petrochemiczna firma konstrukcyjna Mitsui & Co wybuduje nową instalację do produkcji HDPE. Pozwoli to TVK podwoić wydajność do 410.000 ton rocznie. Instalacja o wartości 129 milionów euro na licencji Mitsui & Co. ma ruszyć na początku roku 2005.

 • Etap III

   TVK planuje zwiększenie produkcji polipropylenu o 40.000 ton rocznie do 180.000 ton rocznie. Rozbudowa instalacji ma kosztować 63 miliony euro i będzie się odbywać pod nadzorem włoskiej firmy konstrukcyjnej Tecnimont.

  TVK należy do głównych producentów związków chemicznych na Węgrzech. Jednocześnie jest jedynym producentem polioliefin w tym kraju. Udział TVK w zdolnościach produkcyjnych petrochemii w Europie Centralnej wynosi 20%. Dzięki produktom wysokiej jakości TVK odgrywa główną rolę na węgierskim rynku polietylenu i polipropylenu, ale jest także znaczącym producentem i dostawcą dla wielu zachodnich klientów.

 • Czytaj więcej: Inwestycje 717