Drukuj

430 milionów euro na rozwój produkcji TVK

TVK zamierza przeznaczyć 430 milionów euro na zwiększenie możliwości produkcyjnych. Po wdrożeniu trzyetapowego planu rozwoju, wiosną 2005 TVK stanie się największym producentem etylenu i propylenu w Europie Środkowej.

 • Etap I

   Firma przeznaczy 238 milionów euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioliefin. W listopadzie 2004 wydajność etylenu wzrośnie z 360.000 do 610.000 ton rocznie.

 • Etap II

   Japońska petrochemiczna firma konstrukcyjna Mitsui & Co wybuduje nową instalację do produkcji HDPE. Pozwoli to TVK podwoić wydajność do 410.000 ton rocznie. Instalacja o wartości 129 milionów euro na licencji Mitsui & Co. ma ruszyć na początku roku 2005.

 • Etap III

   TVK planuje zwiększenie produkcji polipropylenu o 40.000 ton rocznie do 180.000 ton rocznie. Rozbudowa instalacji ma kosztować 63 miliony euro i będzie się odbywać pod nadzorem włoskiej firmy konstrukcyjnej Tecnimont.

  TVK należy do głównych producentów związków chemicznych na Węgrzech. Jednocześnie jest jedynym producentem polioliefin w tym kraju. Udział TVK w zdolnościach produkcyjnych petrochemii w Europie Centralnej wynosi 20%. Dzięki produktom wysokiej jakości TVK odgrywa główną rolę na węgierskim rynku polietylenu i polipropylenu, ale jest także znaczącym producentem i dostawcą dla wielu zachodnich klientów.

 • Czytaj więcej: Inwestycje 710