Akademiccy Ambasadorzy Grupy Azoty

W ramach pilotażowej edycji programu, która wystartuje już w marcu, rekrutowani będą studenci wybranych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W najbliższych dniach w czterech wymienionych ośrodkach akademickich Grupa Azoty zorganizuje pierwsze spotkania ze studentami.

Uruchomienie Programu „Ambasador Marki Grupa Azoty” jest elementem budowy profesjonalnego employer brandingu. W kolejnych krokach planowane jest m. in. uruchomienie programów stażowych, organizacja cyklu spotkań na wybranych uczelniach, a także udział przedstawicieli Grupy Azoty w uczelnianych targach pracy.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz trzecią pozycję w produkcji Poliamidu 6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Źródło: Grupa Azoty


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8