AkzoNobel podwyższa ceny chemikaliów

AkzoNobel podwyższa ceny chemikaliów…
Firma AkzoNobel Functional Chemicals ogłosiła podwyżki cen nadtlenków organicznych, inicjatorów azowych, jak również kobaltu i katalizatorów aminowych w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce. Ceny związków wzrosną średnio o 10%, a podwyżka nastąpi jeszcze w pierwszym kwartale br.

Wzrosną ceny następujących produktów firmy:
  • Perkadox 14, Perkadox 16, Perkadox BC, Perkadox AIBN, Perkadox AMBN,
  • Trigonox 29, Trigonox 17, Trigonox K, Trigonox T,
  • Laurox, Cyclonox,
  • kobalt i katalizatory aminowe.

W komunikacie firma argumentuje podwyżkę koniecznością zrównoważenia rosnących kosztów surowców, energii, transportu, jak również kosztem wynikającym z dostosowania technologii do obowiązujących norm.