Anwil doceniony za zaangażowanie w rozwój branży

Anwil doceniony za zaangażowanie…

Honorowe wyróżnienie tytułem ''Ambasadora Polskiej Chemii'' to ważny dowód uznania dla spółki. Ogłoszenie laureata nastąpiło podczas VIII Kongresu Polska Chemia. Anwil obchodzi w tym roku jubileusz 55-lecia istnienia. Przyznany tytuł symbolicznie nawiązuje do  osiągnięć firmy, podkreśla także ważną rolę spółki w budowaniu silnej pozycji sektora, który firma reprezentuje. 

- Z jednej strony jest to nagroda za dotychczasowy wkład Anwilu w rozwój branży chemicznej, a z  drugiej potwierdzenie wyboru właściwej drogi do realizacji ambitnych planów spółki na przyszłość. Anwil jest firmą, która ma znaczący wpływ na kondycję polskiego przemysłu chemicznego. Cieszę się,  że nasze sukcesy, rozwój spółki oraz aktywność w działaniu na rzecz branży są nie tylko widoczne, ale  także doceniane przez środowisko, czego dowodem jest właśnie tytuł ''Ambasadora Polskiej Chemii'' - powiedziała Agnieszka Żyro, prezes zarządu chemicznej spółki z Grupy Orlen. 

Przyznawanie tytułu ''Ambasadora Polskiej Chemii'' jest elementem autorskiego programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, jakim jest Kampania ''Polska Chemia''. Celem projektu jest m.in. wzmacnianie wizerunku branży chemicznej jako innowacyjnego sektora gospodarki, tworzącego miejsca pracy oraz respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. W ramach Kampanii ''Polska Chemia'' PIPC wyróżnia firmy, instytucje i osoby, a kandydatów do tytułu każdorazowo wyznacza Zarząd organizacji w porozumieniu z Kapitułą Kampanii.


Czytaj więcej:
Nagrody 240

brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor® oraz wodorotlenku sodu

Polska

Reportaże

Forum