Anwil ma nowego prezesa

Anwil ma nowego prezesa
Rada Nadzorcza Anwil S.A. podczas posiedzenia w dniu 23 marca 2018 r. powołała na stanowisko prezesa zarządu spółki Agnieszkę Żyro, oddelegowaną wcześniej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Agnieszka Żyro nowe stanowisko objęła 24 marca 2018 r. Jednocześnie 23 marca 2018 r. obecna prezes złożyła rezygnację funkcji członka rady nadzorczej Anwilu.

Od 24 marca 2018 r. zarząd Anwilu działa w składzie dwuosobowym: prezes zarządu - Agnieszka Żyro oraz członek zarządu, dyrektor operacyjny – Jarosław Ptaszyński.

Spółka informuje, że Agnieszka Żyro - absolwentka Akademii Bydgoskiej oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - od września 1998 r. do marca 2017 r. była związana ze spółką Enea Serwis, pełniąc tam stanowisko m. in. wiceprezesa ds. pracowniczych, a od kwietnia 2017 r. była prezesem spółki Energa Logistyka.

Źródło: Anwil


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska