Anwil organizuje warsztaty chemiczne dla gimnazjalistów

Anwil organizuje warsztaty… Spółka Anwil organizuje dla uczniów włocławskich gimnazjów warsztaty chemiczne, które poprowadzą wykładowcy Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Zajęcia odbędą się 10 marca 2017 r. w Zespole Szkół Chemicznych (ZSCh).

Anwil od lat angażuje się w popularyzację nauki chemii na wszystkich poziomach kształcenia. Do najważniejszych inicjatyw zrealizowanych przez spółkę w ubiegłym roku należy objęcie patronatem klasy o profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Przedsiębiorstwo współpracuje także z Politechniką Łódzką, m.in. umożliwiając jej studentom odbywanie praktyk i staży w firmie. Aktualnie Anwil wraz z kadrą naukową uczelni prowadzi projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dotyczący opracowania nowej technologii ceramizacji PCW.

W tym roku spółka poszerzyła zakres działań realizowanych z Politechniką Łódzką, dzięki czemu 10 marca odbędą się "anwilowe warsztaty chemiczne" dla 60-osobowej grupy gimnazjalistów z Włocławka, które poprowadzą naukowcy z łódzkiej uczelni w laboratoriach należących do ZSCh. Za pośrednictwem dyrekcji włocławskich gimnazjów Anwil zaprasza do udziału w tym przedsięwzięciu uczniów, którzy interesują się nauką przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza chemią.

W trakcie zorganizowanych przez włocławską spółkę zajęć gimnazjaliści będą mieli okazję m.in. wysłuchać wykładu dr. inż. Mariusza Sicińskiego na temat innowacyjnych materiałów polimerowych, a także przeprowadzą ćwiczenia, umożliwiające im poznanie właściwości polichlorku winylu, polistyrenu oraz polietylenu. Ostatnim punktem programu warsztatów będzie zaprezentowanie uczniom oferty dydaktycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej przez prof. Izabelę Witońską, prodziekan ds. studenckich.


brak
 

Producent nawozów azotowych (saletra amonowa, saletrzaki CANWIL), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i płyt z PCW (Anwidur®, Anwipor®) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska

Reportaże

Forum