Anwil przyjacielem łódzkiej chemii

Anwil przyjacielem łódzkiej… Anwil został uhonorowany przez Politechnikę Łódzką tytułem "Przyjaciela Wydziału Chemicznego" w uznaniu dla dotychczasowej współpracy. W trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 pamiątkową statuetkę z rąk dziekana Wydziału, prof. Małgorzaty Szynkowskiej, odebrał prezes zarządu spółki - Jacek Podgórski.

W uroczystości oficjalnego przyjęcia ponad 220 osób w poczet studentów pierwszego rok kierunków: Chemia, Technologia chemiczna, Nanotechnologia, Chemia budowlana i Ochrona środowiska wzięli udział - oprócz władz Wydziału - licznie zgromadzeni goście z instytutów naukowo-badawczych, organizacji technicznych oraz przedsiębiorstw, z którymi współpracuje Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

Podczas uroczystości prezes Anwilu podkreślił, że to właśnie na barkach przedstawicieli świata nauki oraz przemysłu spoczywa odpowiedzialność za to, aby Polska dołączyła do państw-innowatorów.

- Dlatego bardzo liczę na Państwa wiedzę, zaangażowanie i pomysłowość w opracowywaniu rozwiązań, dzięki którym m.in. Anwil będzie mógł nie tylko stawić czoła wyzwaniom związanymi ze zmieniającymi się potrzebami odbiorców naszych produktów, ale także te potrzeby kreować - powiedział Podgórski.

Anwil od wielu lat współpracuje z Politechniką Łódzką. Jej studenci już tradycyjnie mają możliwość odbywania w praktyk i staży w spółce, które często owocują ich dołączeniem do grona pracowników firmy.

Aktualnie włocławskie przedsiębiorstwo razem z kadrą naukową uczelni prowadzi projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dotyczący opracowania nowej technologii termokatalitycznego unieszkodliwiania i utylizacji odpadowych organicznych związków chloru oraz ceramizacji PVC.

Anwil ma także nadzieję na kooperację z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej na niwie edukacyjnej. W tym roku spółka podjęła decyzję o utworzeniu klasy patronackiej o profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. 1 września rozpoczęło w niej naukę 15 uczniów, którzy teorię będą poznawać w szkole, a praktykę w Anwilu. Firma liczy, że Politechnika Łódzka zaangażuje się w to przedsięwzięcie i uczniowie jej klasy patronackiej będą mogli uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wykładowców łódzkiej uczelni w laboratoriach do niej należących.


brak
 

Producent nawozów azotowych (saletra amonowa, saletrzaki CANWIL), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i płyt z PCW (Anwidur®, Anwipor®) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska

Reportaże

Forum