Anwil ze stratą

Anwil ze stratą
Anwil opublikował wyniki za 2011 r. Zakończył ten okres stratą netto na poziomie 221 mln zł, pomimo wysokiego zysku na sprzedaży, osiągniętego w obszarze nawozowym.

Grupa Anwil to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno - handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu. Pomimo tego słabego wyniku, firma umocniła swoją pozycję lidera krajowego rynku nieprzetworzonego PVC, zwiększając udziały z 40 proc. do ponad 42 proc.

W tej chwili potencjał produkcyjny Grupy Anwil, czyli kompleksu włocławskiego oraz należącej do Anwilu czeskiej firmy Spolana wynosi 475 tys. ton w odniesieniu do polichlorku winylu i 87 tys. ton granulatów z PVC. Jeśli jednak chodzi o faktyczną produkcję tworzywa, to w ubiegłym roku Anwil i Spolana wyprodukowały 375,1 tys. ton, czyli 70 tys. ton więcej niż w roku wcześniejszym. Produkt oprócz rynku wewnętrznego w największej ilości kierowany był do Turcji, Niemiec, Ukrainy i Włoch.

Anwil


Oceniając ubiegły rok w branży PVC można stwierdzić, że upłynął on pod kątem niekorzystnych dla producentów relacji na linii etylen i PVC. Nałożyło się na to spowolnienie na rynkach we Włoszech i Hiszpanii oraz finansowe kłopoty Grecji. Podstawowym problemem była słaba koniunktura branży budowlanej.

Na początku drugiego kwartału 2011 r. popyt na PVC był lepszy niż w poprzednich miesiącach, lecz nadal mniejszy niż oczekiwano. Mniej więcej od połowy czerwca obserwowane było spowolnienie popytu w Europie i to nawet na dotychczas stosunkowo silnych rynkach Beneluksu, Skandynawii, Francji, a także Niemiec.

Niepewność sytuacji gospodarczej na rynku budowlanym zniechęcała kupujących do odbudowywania zapasów. Opóźniali oni powrót do pełnych zdolności i utrzymywali niskie poziomy wydajności w miesiącach, które są tradycyjnie bardzo silne dla producentów PVC. Od jesieni w Europie obserwowany był nadal słaby popyt na polichlorek winylu. Wszystkie sektory popytu zostały negatywnie dotknięte tym trendem. Pod koniec roku dalsze osłabienie europejskiej gospodarki, jak i tradycyjne sezonowe spowolnienie w działalności budowlanej niekorzystnie wpływało na ważne dla PVC segmenty rynku: profile okienne i rury PVC.

Co więcej, spadek kontraktowych cen etylenu nie poprawił specjalnie marż osiąganych przez producentów, a przetwórcy zaczęli naciskać na dalsze obniżki cen. W wyniku takich działań nastąpił dalszy spadek sprzedaży oraz wzrost zapasów u producentów PVC.

- W obszarze tworzyw sztucznych, tak silnie powiązanym z rynkiem inwestycji infrastrukturalnych, dało się zaobserwować wiele niekorzystnych zjawisk. Największy, negatywny wpływ na rentowność tego obszaru miały wysokie ceny podstawowych surowców, będące rezultatem drożejącej ropy naftowej przy mało satysfakcjonującym popycie, szczególnie europejskim, wynikającym z programów oszczędnościowych realizowanych w wielu krajach. Jednocześnie, nie mogliśmy wykorzystać w pełni mocy produkcyjnych, gdyż przez cały rok borykaliśmy się ze skutkami awarii na instalacji elektrolizy jeszcze z 2010 r. Powyższe czynniki wpłynęły bezpośrednio na utratę wartości aktywów w tym obszarze, a w konsekwencji na konieczność zaksięgowania odpisów aktualizujących. W rezultacie Anwil zakończył miniony rok stratą, pomimo wysokiego zysku na sprzedaży, osiągniętego w obszarze nawozowym – komentuje Krzysztof Wasielewski, prezes Anwilu.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska


Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08