Anwil zmniejsza emisję CO2

Zakłady Azotowe Anwil we Włocławku wdrażają pierwszy w Polsce projekt w ramach mechanizmu Joint Implementation (JI), dotyczący redukcji podtlenku azotu (N2O).

Koszt zakupu i uruchomienia tej innowacyjnej instalacji szacowany jest na zaledwie 5 mln zł. - Jest to bardzo dobry przykład nowoczesnego podejścia do ochrony środowiska, wymaganego zresztą przez Unię Europejską i jednocześnie przykład na to, że ochrona środowiska nie hamuje rozwoju gospodarczego - mówił na uroczystości w zakładach Anwil minister środowiska Maciej Nowicki.

Warto wiedzieć, że do redukcji emisji podtlenku azotu wykorzystano w Anwilu nowatorskie rozwiązania techniczne brytyjskie i polskie. Oto bowiem jeden z dwóch katalizatorów został skonstruowany i opatentowany przez Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. Partnerem Anwilu przy realizacji tego projektu jest Vertis Environmental Finance. Jest to pierwsza i zarazem największa w kraju inwestycja w ramach tzw. projektów wspólnych wdrożeń.

Efektem tego wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest nie tylko znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także transfer nowoczesnej technologii katalitycznej redukcji N2O, nie stosowanej dotychczas w przemyśle nawozów azotowych w kraju.

W wyniku realizacji projektu Anwil zmniejszy w latach 2008-2012 emisję N2O o 3,5 mln ton w przeliczeniu na CO2. Jest to ogromna ilość, porównywalna z całą produkcją dwutlenku węgla w polskim sektorze ceramicznym. Połowę tych uprawnień kupi od włocławskiej spółki Citi Group z Londynu. Na sprzedaży wszystkich uprawnień Anwil może zarobić ok. 28 mln euro - 20 razy więcej niż jego wydatki na inwestycję.

Zmniejszenie emisji podtlenku azotu jest realizowane w ramach mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation - JI) na podstawie zapisów słynnego już Protokołu z Kioto, który stanowi uzupełnienie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Został on wynegocjowany 11 lat temu w Kioto w Japonii, a wszedł w życie w 2005 r.

N2O jest bardzo silnym gazem cieplarnianym. Jego działanie jako składnika odpowiedzialnego za efekt cieplarniany jest 310 razy większe od CO2. Jest to związek bierny chemicznie o długim czasie rozkładu w atmosferze trwającym około 150 lat. Zmniejszenie emisji N2O ma ogromne znaczenie z perspektywy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska