Atos, Dassault Systèmes, Grupa Renault, STMicroelectronics i Thales łączą siły

Atos, Dassault Systèmes, Grupa…

Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery oraz Patrice Caine, czyli dyrektorzy generalni Atos, Dassault Systèmes, Grupy Renault, STMicroelectronics i Thales ogłosili swoje plany nawiązania współpracy w celu stworzenia Software République, mającej zapewnić nowy, otwarty ekosystem sprzyjający tworzeniu innowacji z zakresu inteligentnej mobilności. Połączenie komplementarnej wiedzy pozwoli partnerom wspólnie opracowywać i wprowadzać na rynek systemy i oprogramowanie zapewniające urozmaiconą i zrównoważoną ofertę mobilności dla miast, regionów, przedsiębiorstw i mieszkańców. 

Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, mobilne technologie, wbudowana elektronika i technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwolą osiągnąć wyjątkową jakość nowych produktów i usług. Ekosystem innowacji, stworzony przez pięciu liderów w obszarze motoryzacji i technologii, jest otwarty na nowych członków i sprzyja współpracy. 

Kwestia suwerenności

Branża mobilności zmienia się, oferując wiele nowych możliwości. Z szacunków Boston Consulting Group wynika, że do roku 2035 globalny rynek mobilności wzrośnie o 60%, osiągając wartość 11 mld euro. Wzrost ten będzie spowodowany głównie pojawieniem się innowacji technologicznych w postaci m.in. pojazdów elektrycznych, nowych komponentów, nowych usług posprzedażowych oraz innych usług o wartości dodanej, których udział w globalnym rynku mobilności wzrośnie z 5% do 45% . Główni branżowi gracze z innych kontynentów, którzy otrzymują wsparcie od państwa, już teraz rozwijają wiele z tych technologii za pomocą ulepszonych strategii integracji. Założyciele Software République wyrażają pilną potrzebę, aby Francja i Europa stworzyły wspólnie zrównoważony ekosystem, który zapewni im suwerenność w tym obszarze.

Trzy główne obszary współpracy

Aby wspólnie rozwijać i wprowadzać na rynek inteligentne systemy mobilności umożliwiające realizację dopasowanej i elastycznej oferty, wskazano trzy główne obszary współpracy:

  • Inteligentne systemy ułatwiające bezpieczną łączność między pojazdem a jego cyfrowym i fizycznym środowiskiem.
  • Systemy symulacji oraz zarządzania danymi w celu optymalizacji przepływów w obszarach i przedsiębiorstwach.
  • Ekosystem energetyczny upraszczający proces ładowania pojazdu.

W ramach Software République dyskutowane są m.in. następujące projekty:

Plug and Charge 

Rozwój nowych technologii i usług umożliwiających automatyczne rozpoznawanie samochodu elektrycznego podłączonego do kompatybilnego punktu ładowania, dzięki czemu cały proces miałby odbywać się bez angażowania użytkownika.

Optymalizacja przepływów mobilności w różnych obszarach

Otwarty, kompleksowy i natychmiastowy dostęp do danych o mobilności oraz symulacji ich przepływu między miastami i regionami umożliwi:

  • konsumentom: wybranie najlepszego środka mobilności pod względem czasu, komfortu oraz zużycia energii;
  • operatorom: wzbogacanie oferty usług;
  • władzom publicznym: prowadzenie symulacji i wdrażanie planów mobilności w ramach zarządzania kryzysowego, organizowanych wydarzeń itp.;
  • urbanistom: dokładniejsze planowanie przestrzenne.

Chcąc skutecznie wspierać innowacje, Software République będzie również dążyć do stworzenia funduszu inwestycyjnego na potrzeby finansowania najbardziej obiecujących start-upów. W ramach tej inicjatywy powstanie także inkubator dla start-upów zajmujących się technologią inteligentnej mobilności, który zapewni dostęp do wspólnego wirtualnego środowiska programistycznego i eksperymentalnego, a także mentoringu za pośrednictwem sieci wartości. Aby uruchomić ekosystem start-upów i uniwersytetów, partnerzy Software République planują zorganizować data challenge, który przyczyni się do rozwoju elektrycznej, połączonej i autonomicznej technologii mobilności jutra.

2021-04-08-software-republique-visual-en

Czytaj więcej: