Azoty Tarnów stawiają na ekologię

Azoty Tarnów stawiają na ekologię
Zakłady Azotowe Tarnów realizują ważną ekologiczną inwestycję.

W firmie powstaje nowoczesna instalacja odbioru popiołu. Jej cel to redukcja oddziaływania przedsiębiorstwa na lokalny krajobraz. Będzie to możliwe poprzez zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w zakładowej elektrociepłowni. By tak się stało zostaną one kompleksowo zagospodarowanie.

Powstająca instalacja ujęcia popiołu umożliwi odbiór popiołów z kotłów zakładowej elektrociepłowni, ich transport pneumatyczny do zbiorników magazynowych, a także załadunek i wysyłkę do finalnego odbiorcy. Uzyskiwany w procesie wytwarzania energii popiół, będzie sprzedawany zewnętrznym podmiotom zainteresowanym jego gospodarczym wykorzystaniem m.in. przy produkcji materiałów budowlanych.

Do tej pory jedynie 20 proc. wytwarzanych w Azotach odpadów było sprzedawanych. Nowa inwestycja umożliwi sprzedaż całego popiołu i składowanie wyłącznie części żużlowej. Będzie to skutkować znacznym ograniczeniem kosztów ponoszonych z tytułu gromadzenia odpadów powstałych w wyniku spalania węgla.

Koszt przedsięwzięcia to ok. 19 mln zł, z czego blisko 4,6 mln zł uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Azoty Tarnów szacują, iż zainwestowane pieniądze zwrócą się w ciągu czterech najbliższych lat.

Istotne znaczenie ma również to, że realizowana inwestycja dostosowuje przedsiębiorstwo do wymogów prawa europejskiego. Nowoczesne gospodarowanie odpadami to konieczność wyeliminowania lub ograniczania ich produkcji oraz szkodliwości, jak również odzysk w drodze recyklingu lub ich ponowne wykorzystanie.

Instalacja odbioru popiołów, której oddanie do użytku przewidywane jest na czerwiec przyszłego roku, pozwoli w całości zagospodarować popiół jako surowiec wtórny. Proces technologiczny odbywać się będzie w systemie zamkniętym, tak by popiół nie trafiał na składowisko odpadów.
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8