Azoty zamienią gazy odpadowe w energię

Azoty zamienią gazy odpadowe…
Firma Skotan SA uruchomiła na terenie kędzierzyńskich Azotów instalację badawczą energetycznego wykorzystania gazów odpadowych, w tym pochodzącego z różnych procesów chemicznych odpadowego wodoru. Eksperymentalny blok energetyczny o mocy ok. 1 MW wykorzystuje wodór i inne gazy palne ze znaczną energią spalania w procesie zamiany na energię elektryczną.

Rozwiązanie zastosowane w ZAK jest w skali kraju unikatowe. Pozwala ono zmniejszyć obciążenie dla środowiska związane z produkcją chemiczną i koksowniczą przy jednoczesnym zwiększeniu jej rentowności.

- Pozyskane środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa pozwoliły nam, przy współpracy z zespołami naukowymi Politechniki Krakowskiej i Wrocławskiej, zaprojektować i skonstruować badawczą instalację przetwarzania wodoru odpadowego w energię elektryczną, która może znaleźć zastosowanie komercyjne - powiedział Marek Pawełczak, prezes zarządu spółki Skotan. - Oczekiwanym efektem wykorzystania wodoru odpadowego do wytwarzania energii jest obniżenie redukcji spalanych paliw pierwotnych/węgla w zakładach chemicznych, a w konsekwencji zmniejszenie ekonomicznego wymiaru energochłonności procesów wytwórczych. W aspekcie środowiskowym, pozyskanie energii ze spalania odpadowych gazów spowoduje obniżenie emisji CO2.

Instalacja ma charakter badawczy, a jej usytuowanie na terenie zakładów w Kędzierzynie pozwoli na rozszerzenie realizowanych prac badawczych i wypróbowanie technologii w instalacjach przemysłu chemicznego.

- Nasza firma jest otwarta i wspiera współpracę przemysłu i nauki, tym chętniej odpowiedzieliśmy pozytywnie na propozycję firmy Skotan S.A. i umożliwiliśmy przeniesienie technologii z "probówki" na skalę przemysłową - mówi Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA. - Dla Grupy Azoty i całej branży chemicznej innowacyjne rozwiązania są ważnym elementem rozwoju, a aspekt środowiskowy i optymalizacja kosztów stanowią istotne determinanty w implementacji nowych rozwiązań technologicznych. Projekt Skotan zakładał takie możliwości i jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem tego pomysłu w spółce na większą skalę.

W przypadku wdrożenia technologii, ZAK będzie pierwszą firmą, w której rozwiązanie opracowane przez Skotan znajdzie zastosowanie przemysłowe. W przyszłości potencjalnym odbiorcami technologii będą wszyscy producenci z branży chemicznej oraz zakłady koksownicze.

- W ostatnich tygodniach pilotażowa instalacja (współpracująca z kędzierzyńską instalacją oxo) przeszła pomyślnie fazę próbnych rozruchów - powiedział Wojciech Sobczak, wiceprezes zarządu spółki Skotan. - Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć fazę komercjalizacji technologii. Zastosowane rozwiązania spotkały się już z zainteresowaniem rynku, a uzyskane efekty pozwalają na wdrażanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań opartych o przedmiotową technologię.

Prace nad budową instalacji rozpoczęły się w czerwcu 2013 roku, a ostateczny termin zakończenia etapu badawczo-rozwojowego upływa z końcem br. Generalnym wykonawcą eksperymentalnej instalacji była spółka West Technology & Trading Polska, zaś dostawcą specjalnie zmodyfikowanych silników spółka Horus-Energia.

Całkowita wartość projektu badawczo-rozwojowego "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" wynosi 48,7 mln zł, w tym aż 29,5 mln zł pochodzi z dofinansowania przyznanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®)
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A