BASF Digital Farming otrzymuje nagrodę Crop Science Award

BASF Digital Farming otrzymuje…

xarvio Digital Farming GmbH, część działu BASF Agricultural Solutions, otrzymała nagrodę za najlepsze rozwiązanie innowacyjne w technologii rolnictwa cyfrowego (''Best Innovation in Digital Farming Technology'') w tegorocznym konkursie Crop Science Awards.

Celem tej prestiżowej corocznej nagrody, przyznanej po raz 14-ty z rzędu, jest wyróżnienie najlepszych w swojej klasie inicjatyw naukowych, technologicznych i przywódczych. Nagroda uznawana jest za jedną z najbardziej cenionych wyróżnień w branży rolniczej.

Niezależne jury złożone z zaledwie ośmiu ekspertów branżowych z całego świata, wybranych z wysoce konkurencyjnego obszaru, wybrało xarvio Healthy Fields za unikalne i wiodące na rynku podejście do dostarczania inteligentnych, precyzyjnych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa.

Wprowadzone w tym roku w Niemczech i Francji Healthy Fields jest unikatowym rozwiązaniem cyfrowym skoncentrowanym na wynikach, które zapewnia ''szytą na miarę'' strategię ochrony upraw pszenicy ozimej, dostosowaną do pola i sezonu oraz gwarantującą zdrowie liści i obfite plonowanie na początku sezonu po ustalonej cenie. Strategia oblicza poziom ryzyka dla poszczególnych stref pola przy pomocy wysoce sprawdzonych algorytmów, które uwzględniają informacje agronomiczne wprowadzane przez rolników oraz zmienne takie jak modelowanie etapu wzrostu, prognozowane warunki pogodowe czy zagrożenia chorobowe. Na podstawie ukierunkowanych map zastosowania i stref xarvio Healthy Fields przyczynia się również do zróżnicowania biologicznego i zrównoważonego rozwoju.

- Crop Science Award jest wyrazem aprobaty dla kreatywności i innowacyjności, jaką wykazuje się nasza organizacja Digital Farming. Bardzo się cieszymy z powodu przyznania tej nagrody xarvio Healthy Fields i związanego z nią uznania dla naszych osiągnięć. Podkreśla ona, jak ważne są rozwiązania cyfrowe dla przyszłości rolnictwa. Chciałbym podziękować naszemu oddanemu zespołowi, bez którego nie byłoby to możliwe - powiedział Vincent Gros, prezes działu Agricultural Solutions w firmie BASF. - To dla nas prawdziwy zaszczyt i cieszymy się na myśl, że nadal będziemy rozwijać naszą działalność dzięki rozwiązaniom cyfrowym i udoskonalać nasze wiodące na rynku rozwiązanie.

Przyznanie nagrody zbiegło się w czasie z gwarantowanym 100-procentowym sukcesem, jaki przyniosło swoim użytkownikom rozwiązanie xarvio Healthy Fields, a także z rozpoczętym wprowadzaniem nowych funkcji, które zostaną wykorzystane w sezonie 2021. Wśród nich znajdziemy opcję samoobsługowej ochrony upraw dla rolników, którzy posiadają i korzystają z urządzeń umożliwiających aplikację zmiennych dawek w celu ochrony upraw i zapewnienia zdrowia roślin w przypadku jęczmienia. Obie funkcje opracowano we współpracy z rolnikami i na podstawie dostarczanych przez nich informacji zwrotnych.

O xarvio Digital Farming Solutions; marce BASF Digital Farming GmbH

Xarvio jest liderem w cyfrowej transformacji rolnictwa optymalizującej produkcję roślinną. Xarvio oferuje produkty cyfrowe, oparte na światowej czołowej platformie modelowania upraw, która zapewnia niezależne doradztwo agrotechniczne dla poszczególnych stref pola, umożliwiając rolnikom prowadzenie najbardziej wydajnej i zrównoważonej produkcji roślinnej. Produkty xarvio, takie jak Scouting, Field Manager i Healthy Fields, są stosowane przez rolników w ponad 100 krajach. Z produktu xarvio Field Manager korzysta 37 000 rolników (łączna powierzchnia ponad 4 mln ha) w 15 krajach, a z xarvio Scouting - ponad 3,4 mln rolników i konsultantów. Więcej informacji można znaleźć na stronie xarvio.com lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

O dziale BASF Agricultural Solutions

Wraz z szybkim wzrostem populacji świat staje się coraz bardziej zależny od naszej zdolności do rozwoju oraz utrzymania zrównoważonego rolnictwa i zdrowego środowiska. W pracy z rolnikami, doradcami rolnymi czy ekspertami w dziedzinie zwalczania szkodników naszą rolą jest pomoc w osiągnięciu tego celu. Dlatego inwestujemy w silne zaplecze badawczo-rozwojowe i bogate portfolio, w tym nasiona i cechy roślin, chemiczną i biologiczną ochronę upraw, zabiegi agrotechniczne, ochronę zdrowia roślin, zwalczanie szkodników oraz rozwiązania w zakresie cyfrowego rolnictwa. Zatrudniając zespoły ekspertów w laboratorium, w terenie, w biurze i przy produkcji, łączymy innowacyjne myślenie z konkretnymi, praktycznymi działaniami w celu opracowania realistycznych i możliwych do zrealizowania pomysłów - dla rolników, społeczeństwa i planety. W 2019 r. nasz dział osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 7,8 mld EUR. 


Czytaj więcej:
Nagrody 257
Konkursy 166

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska