BASF Polska z wyróżnieniem w konkursie Stena Circular Economy Award

BASF Polska z wyróżnieniem…

8 kwietnia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu Stena Circular Economy Award, do którego przyjęto aż 57 zgłoszeń w 3 kategoriach konkursowych. Firma BASF Polska otrzymała wyróżnienie w tym projekcie za wdrożone praktyki GOZ, związane z produktem ecovio.

Jeden polimer - wiele aplikacji

Głównym obszarem, w którym ecovio znajduje swoje zastosowanie są biodegradowalne folie służące do produkcji: toreb na odpady organiczne, toreb na owoce i warzywa, toreb na zakupy o podwójnym zastosowaniu (najpierw na zakupy, a następnie na odpady organiczne) lub służące do produkcji folii rolniczych. Ponadto z ecovio można wytwarzać biodegradowalne rozwiązania dla przemysłu opakowaniowego takie jak: folia do powlekania opakowań papierowych, folie termokurczliwie, folie spożywcze, opakowania piankowe, produkty do formowania wytryskowego oraz termoformowaną.

- Bardzo ucieszyłam się na wieść o przyznaniu wyróżnienia w ramach Liderów GOZ BASF Polska właśnie za ecovio. Dlaczego? Otóż to biodegradowalne i w pełni kompostowalne tworzywo jest kwintesencją cyrkularnego rozwiązania. Poprzez swoją uniwersalność znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie biodegradowalność i kompostowalność mają ogromne znaczenie, wspierając zamykanie obiegu związanego z żywnością i eliminując tym samym ze strumienia organicznego tradycyjne tworzywa. Świetnie sprawdzają się jako różnego rodzaju opakowania na żywność czy worki na bioodpady, ponieważ zastosowane w tych aplikacjach pod koniec cyklu życia wraz z odpadami organicznymi, mogą zostać poddane standardowym procesom w kompostowniach czy biogazowniach. Folie do ściółkowania z ecovio natomiast są zaprojektowane do biodegradacji w glebie, a więc nie ma konieczności zbierania i utylizacji po zakończonym sezonie - powiedziała Agata Kruszec, Market Development Coordinator & Project Manager.

ecovio-folia-sciolkowa1


Zastosowania ecovio opisane w konkursie, które zdobyły uznanie jurorów, to wykorzystanie tego produktu na rynku polskim w kubkach jednorazowych oraz w folii do ściółkowania, już wykorzystywanej przez polskich przedsiębiorców rolnych.

BASF Polska postawiła sobie za cel wyeliminowanie zbędnych tworzyw z codziennego użytku wśród naszych pracowników. W zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej pracuje ponad 700 osób. Dzięki wprowadzeniu w naszej fabryce do użytku biodegradowalnych kubków (całkowita rezygnacja z kubków z tworzyw sztucznych w listopadzie 2019 roku), które zostały wyprodukowane przy użyciu kompostowalnego polimeru ecovio, około pół tysiąca plastikowych kubków dziennie nie trafia już na wysypisko śmieci. Z części wykorzystywanych teraz biodegradowalnych kubków jest teraz tworzony kompost (używany do nawożenia roślin wokół fabryki oraz pszczelej łąki), a pozostała jego część trafia do biodegradowalnych worków na bioodpady (również z wykorzystaniem polimeru ecovio) a potem jest odbierana jako odpady BIO przez służby porządkowe. Dzięki takiemu działaniu firma domyka obieg, zapewnia kolejne użycie wykorzystywanego produktu z benefitem dla środowiska. 

W kontekście wzrostu zaludnienia naszej planety oraz zmniejszającej się powierzchni gruntów dostępnych pod uprawy, ochrona gleby w połączeniu z jej efektywnym wykorzystaniem do celów rolniczych jest sprawą najwyższej wagi - obecnie i dla przyszłych pokoleń. Biodegradowalna folia do ściółkowania wytworzona z ecovio wnosi istotny wkład w zrównoważony rozwój rolnictwa, a jej stosowanie może prowadzić do zwiększenia plonów nawet o 30%. Kluczowym elementem różnicującym folie ''tradycyjne'' i innowacyjną folię biodegradowalną ecovio jest brak konieczności usuwania folii z pól po zakończonym sezonie, jej czyszczenia, przygotowania na ewentualne kolejne zastosowania lub recyklingu. Wystarczy zaorać resztki folii znajdującej się na i w glebie, a na wiosnę pole gotowe jest do dowolnej uprawy następczej bez pozostałości folii ecovio. Produkt ten został już wdrożony w 2020 roku w segmencie upraw warzyw.

- Praktyka zgłoszona przez firmę  BASF do konkursu Stena Circular Economy Award pozwala m.in. na rozwiązanie problemu związanego z odpadem jakim jest folia wykorzystywana w rolnictwie. Ten innowacyjny materiał daje również szansę na zmiany w innych gałęziach przemysłu.  Wierzymy, że jeżeli takich rozwiązań na rynku będzie coraz więcej transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym stanie się faktem - Aleksandra Surdykowska, Manager ds. Marketingu i PR Stena Recycling. 

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska