BASF trzyma się mocno

BASF trzyma się mocno
Trzeci kwartał br. był dla spółki BASF nadzwyczaj udany. W okresie od lipca do września obroty spółki wzrosły o 1,5 proc. do poziomu blisko 17,7 mld euro, zaś zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów specjalnych (EBIT) wzrósł w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku aż o 15 proc. i wyniósł prawie 1,7 mld euro. Zysk netto w tym okresie wzrósł o 171 mln euro do poziomu 1,1 mld euro.

Podczas piątkowej konferencji przedstawiciele firmy podkreślali, iż dobre wyniki udało się osiągnąć mimo niekorzystnych zjawisk na rynku walutowym. Za wzrost odpowiedzialny jest między innymi wyższy wolumen sprzedaży w dziale Oil&Gas.

- W trzecim kwartale 2013 roku nasze wyniki osiągnęły stabilny poziom - powiedział Kurt Bock, prezes zarządu BASF. - Wzrost przychodów osiągnęliśmy głównie dzięki wyższym zyskom w segmentach Functional Materials & Solutions oraz Performance Products, a także za sprawą niższych kosztów poniesionych w segmentach oznaczonych jako Pozostałe.

Prezes BASF dodał, że nie spodziewa się poprawy sytuacji gospodarczej w IV kwartale, mimo to spółka podtrzymuje cele sprzedażowe wyznaczone na ten rok. W najbliższym czasie BASF będzie kontynuował procesy restrukturyzacyjne, które realizowane będą m.in. poprzez przejęcia, inwestycje w sieć produkcyjną Verbund oraz reorganizację działu Performance Products, w którym wyniki nie spełniają jeszcze oczekiwań.

W segmencie Chemicals obroty spadły w porównaniu do trzeciego kwartału ub.r. o 8 proc. i wyniosły 4,2 mld euro. Obniżonym cenom towarzyszyły obniżone obroty, zwłaszcza w dziale monomerów. W dziale Performance Products wzrosły wolumeny sprzedaży, zmniejszyły się jednak obroty, które osiągnęły poziom 3,9 mld euro. W segmencie Functional Materials & Solutions obroty wzrosły o 3 proc. w porównaniu do III kwartału 2012 roku i osiągnęły poziom 4,4 mld euro. Wzrosły tutaj wolumeny sprzedaży w działach Katalizatorów oraz Performance Materials, zmalały natomiast w działach Chemii Budowlanej i Powłok. Pomimo negatywnych trendów na rynku walutowym, obroty w segmencie Agricultural Solutions były wyższe niż przed rokiem. Najbardziej, bo o 25 proc., wzrosła sprzedaż w segmencie Oil & Gas - osiągnęła ona poziom 3,1 mld euro. Było to głównie wynikiem wzrostu wolumenów w obrocie gazem ziemnym. Obroty wzrosły także w sektorze eksploracji i produkcji, co w dużej mierze związane jest z działalnością w Norwegii w ramach nabycia Statoil 31 lipca 2013 roku. Pozostałe segmenty odnotowały 13 proc. spadek sprzedaży w porównaniu z III kwartałem roku poprzedniego.

Obroty jednostek zlokalizowanych w Europie wzrosły o 5 proc., przede wszystkim za sprawą wyższych wolumenów w segmencie Oil & Gas. Spadła natomiast sprzedaż w segmencie Chemicals, głównie w wyniku niższych wolumenów i cen. W Ameryce Północnej obroty wzrosły o 6 proc. w dolarach amerykańskich, natomiast w walucie europejskiej pozostały na tym samym poziomie. Negatywne trendy na rynku walutowym spowolniły wzrost sprzedaży we wszystkich działach. Zostało to skompensowane przez wyższe wolumeny sprzedaży, zwłaszcza w Dziale Katalizatorów i w segmencie Agricultural Solutions. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła o 4 proc. w lokalnych walutach, ale spadła o 4 proc. w euro. Wyższe wolumeny sprzedaży tylko częściowo zrównoważyły negatywne trendy na rynku walutowym. Obroty w Ameryce Południowej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie wzrosły o 8 proc. w lokalnych walutach, natomiast w walucie europejskiej spadły o 6 proc., głównie za sprawą bardzo negatywnych trendów na rynku walutowym.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska