BASF wzmacnia sektor chemii budowlanej

BASF wzmacnia sektor chemii budowlanej
Spółki BASF i Henkel podpisały porozumienie, na mocy którego BASF przejmie od firmy Henkel obszary jej działalności w Europie Zachodniej związane z produktami do układania podłóg, płytek oraz hydroizolacji. W ten sposób BASF zamierza wzmocnić swoje portfolio w zakresie chemii budowlanej.

Transakcja obejmuje produkty do układania podłóg firmy Henkel dostępne pod marką Thomsit, a także prawa do znaku handlowego Thomsit na całym świecie. Ponadto transakcja dotyczy produktów do układania podłóg, płytek oraz hydroizolacji sprzedawanych obecnie w Europie Zachodniej przez specjalistycznych dystrybutorów lub pod marką Ceresit. Obie firmy uzgodniły, że BASF będzie wykorzystywać w Europie Zachodniej znak handlowy Ceresit dla produktów z kategorii układania płytek i hydroizolacji. Głównymi rynkami są Niemcy oraz kraje Beneluksu. Całkowity przychód związany z przejmowanymi grupami produktów mieści się w przedziale 50-99 milionów euro.

BASF zamierza włączyć nabywane obszary działalności do Grupy PCI - spółki będącej w całości własnością BASF i stanowiącą część oddziału chemii budowlanej. Grupa PCI jest liderem na niemieckim rynku systemów do układania płytek.

Planowana transakcja obejmuje tymczasowy wynajem zakładu produkcyjnego firmy Henkel w Unnie (Niemcy), w którym wytwarzane są wymienione produkty. BASF będzie działać w zakładzie w Unnie przez 2-3 lata, a następnie przeniesie się z działalnością do istniejących zakładów PCI, głównie do Hamm, które mieści się w pobliżu Unny.

Transakcja musi zostać zatwierdzona przez odpowiednie władze antymonopolowe, a jej finalizacji można się spodziewać z końcem roku 2016. Obie strony zgodziły się nie ujawniać szczegółów finansowych transakcji.

- Nabycie produktów do układania podłóg, płytek i hydroizolacji marek Thomsit i Ceresit w Europie Zachodniej świadczy o naszym zdecydowanym zobowiązaniu do poszerzenia portfolio w zakresie chemii budowlanej - powiedział Ralf Spettmann, prezes działu chemii budowlanej BASF. - Po połączeniu potężne marki PCI i Thomsit uczynią z BASF jednego z liderów na rynku produktów do kładzenia podłóg w Niemczech. Produkty Ceresit do układania podłóg, płytek oraz hydroizolacji pozwolą nam wejść na rynki w Europie Zachodniej, na których nie jesteśmy jeszcze obecni w sposób kompleksowy.

- Materiały budowlane Henkla pozostaną integralną częścią naszego portfolio i będziemy je nadal rozwijać w innych regionach - powiedział Hermann Deitzer z fimry Henkel. - Marka Ceresit pozostanie strategiczną platformą dla materiałów budowlanych Henkla na świecie. Jednakże w Europie Zachodniej w dalekiej perspektywie nie widzimy miejsca dla tych obszarów w obecnej konfiguracji, a także dla powiązanych działań w Unnie. Dlatego cieszymy się, że doszliśmy do porozumienia z BASF.

BASF planuje w miarę możliwości oferować pracownikom średnio- i długoterminowe perspektywy zatrudnienia w ramach Grupy BASF.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska