BASF z dobrymi wynikami w 2011 r.

BASF z dobrymi wynikami w 2011 r.
BASF cieszy się z wyników osiągniętych w 2011 r. Koncern znacząco przekroczył rekordowe poziomy sprzedaży i zysków z 2010 r. W porównaniu z tym rokiem sprzedaż wzrosła o 15 proc. do poziomu 73,5 mld euro, zysk operacyjny o 4 proc. do 8,4 mld euro.

Sprzedaż w samym tylko czwartym kwartale wyniosła ok. 18,1 mld euro i była wyższa niż w czwartym kwartale 2010 r. i trzecim kwartale 2011 r. Niemniej spowolnienie gospodarki w ciągu roku znalazło odzwierciedlenie w kwartalnym zysku operacyjnym, który wyniósł 1,5 mld euro, co oznacza 14 proc. spadek w porównaniu z czwartym kwartałem 2010 r.

Jeśli chodzi o plany na 2012 r. to szefostwo BASF zakłada, że po niezbyt dobrym początku światowa gospodarka nabierze rozpędu. Jednak niepewność wywołana przez kryzys długów finansów publicznych, w szczególności w Europie i Stanach Zjednoczonych, może zdaniem władz BASF położyć się cieniem na perspektywach wzrostu gospodarczego. Ponownie rynki rozwijające się będą stanowiły główną siłę napędową dla przemysłu chemicznego.

BASF


Oprócz wyników osiągniętych poprzez nabycie i zbycie aktywów, BASF zamierza zwiększyć wielkość sprzedaży. Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel przekroczenie rekordowych poziomów sprzedaży i zysku operacyjnego. Czynnikiem wspierającym zyski będzie podjęcie na nowo produkcji ropy naftowej w Libii, jak również wzrost obrotów w branży chemicznej.

BASF planuje zwiększenie łącznych wydatków na badania i rozwój do 1,7 mld euro, czyli 100 mln euro więcej niż wcześniej.

W sektorze chemikaliów wzrost cen we wszystkich segmentach sektora doprowadził do większej sprzedaży w czwartym kwartale 2011 r. Ponadto przekazanie działalności w zakresie produkcji materiałów styrenowych wspólnemu przedsiębiorstwu Styrolution odniosło pozytywny skutek. Ze względu na niższy popyt i wciąż obowiązujące wysokie ceny surowców zysk operacyjny był niższy niż w czwartym kwartale 2010 r. Dla całego 2011 r. sprzedaż w sektorze chemikaliów wzrosła o 14 proc. do ok. 13 mld euro, a zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi wzrósł o 6 proc., ustanawiając nowy rekord w wysokości 2,4 mld euro.

Z kolei w sektorze tworzyw sztucznych pomimo mniejszej wielkości odnotowano wzrost w czwartym kwartale 2011 r., głównie za sprawą rosnących cen w segmencie polimerów przetworzonych. W segmencie tworzyw konstrukcyjnych większy popyt w Ameryce Północnej, głównie ze strony przemysłu motoryzacyjnego, zrównoważył mniejsze obroty w Europie i Azji. Zysk operacyjny zmniejszył się znacznie ze względu na niższe marże, na które wpłynęły słabnący popyt i rosnące koszty surowców, zwłaszcza w odniesieniu do TDI.

Dla całego 2011 r. sprzedaż w sektorze tworzyw wzrosła o 12 proc. do ok. 11 mld euro.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 276

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska