BASF z nadzieją wkracza w 2010 rok

Plastics i Agricultural Solutions poprawiają wyniki
W segmencie Chemicals obroty znacząco spadły. Wiązało się to z obniżeniem cen oraz wyraźnym zmniejszeniem produkcji. Dotknęło to szczególnie przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby petrochemiczne. W efekcie wynik działalności segmentu był znacznie niższy niż w roku poprzednim. Działania mające na celu dostosowanie zasobów, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności pomogły złagodzić spadek obrotów.

Zmniejszona produkcja i obniżone ceny (szczególnie wyrobów standardowych) spowodowały pogorszenie wyników także w segmencie Plastics. Osiągnęły one jednak nieco wyższe wartości niż w roku poprzednim. Szczególnie dział Performance Polymers dzięki rosnącemu od drugiego kwartału popytowi oraz drastycznym działaniom redukującym koszty wywarł pozytywny wpływ na obroty w 2009 roku.

Dzięki przyłączeniu firmy Ciba wzrosły obroty Performance Products. Liczba zamówień oraz ceny spadły jednak we wszystkich działach segmentu. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych spadł podczas kryzysu w niemal każdej branży reprezentowanej przez klientów firmy. Jednak przy wartości 700 milionów EUR jest on wyraźnie dodatni i wyniósł jedynie 9% mniej niż w roku poprzednim. Zaksięgowany zysk operacyjny obciążyły znaczące nakłady poniesione na integrację firmy Ciba.

W segmencie Functional Solutions obroty spadły znacząco, ponieważ bardzo obniżył się popyt ze strony branż reprezentowanych przez największych klientów firmy: budownictwa i przemysłu motoryzacyjnego. W dziale Catalysts obroty handlowe zmniejszyły się na skutek spadku cen metali szlachetnych. Wynik segmentu był niższy niż w roku poprzednim. Działy Construction Chemicals i Coatings osiągnęły wyższe marże dzięki działaniom redukującym koszty. Pozwoliło to poprawić wyniki finansowe.

Agricultural Solutions to segment, którego obroty w 2009 roku nadal rosły, dzięki czemu wynik finansowy osiągnął rekordową wartość. Przyczynił się do tego wzrost cen oraz pozytywne zmiany kursów walut, które pozwoliły z nadwyżką zrekompensować planowy wzrost wydatków na badania i rozwój oraz dystrybucję.

Obroty segmentu Oil & Gas znacząco spadły w porównaniu z rokiem poprzednim. Przyczyną tego stanu rzeczy były przede wszystkim niższe ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. Wynik finansowy za rok 2009 był niższy od wyniku roku poprzedniego głównie z powodu mniejszych zysków działu Exploration & Production spowodowanych niskimi cenami gazu.

Pozostała działalność pozwoliła wypracować obroty o wartości niższej niż w roku poprzednim. Spadek związany jest przede wszystkim z niższymi obrotami działów Styrenics, nawozów oraz handlu surowcami. Zysk operacyjny na pozostałej działalności był ujemny, jednak poprawił się w porównaniu do roku poprzedniego. Stało się tak przede wszystkim dzięki znacznej poprawie wyników Styrenics.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska