BASF z nadzieją wkracza w 2010 rok

BASF z nadzieją wkracza w 2010 rok
W czasie światowego kryzysu gospodarczego firma BASF udowodniła swoją mocną pozycję i dzięki szybkim, zdecydowanym działaniom stworzyła sobie możliwość aktywnego kształtowania przyszłości. Te działania to głównie zakończona sukcesem integracja z firmą Ciba, ponownie zwiększone wydatki na badania i rozwój oraz inwestycje w rynki wzrostu. Podczas konferencji prasowej prezentującej wyniki finansowe przedsiębiorstwa prezes zarządu BASF dr Jürgen Hambrecht powiedział: „Nasza strategia okazała się słuszna. Dlatego jesteśmy przekonani, że uda nam się jeszcze bardziej umocnić czołową pozycję firmy BASF”.

Wyniki oraz jasna strategia BASF są dostrzegane przez rynek kapitałowy. Po trudnym początku akcje BASF w ciągu roku 2009 miały wysoką wartość. Wzrost wartości akcji BASF o 57%, wzgl. o 67% w przypadku ponownego zainwestowania dywidendy, to wynik znacznie przekraczający średnią indeksów DAX 30 i EURO STOXX 50.

Po dramatycznym spadku pod koniec 2008 roku i dalszym pogarszaniu się sytuacji na początku 2009 roku poziom obłożenia instalacji produkcyjnych w liczących się obszarach działalności BASF spadł rekordowo nisko. Jednak w ciągu roku popyt się ożywił, w szczególności w Azji. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom dostosowawczym w zakresie zasobów oraz zwiększenia wydajności z kwartału na kwartał udało się osiągnąć coraz lepszy wynik.

Obroty w 2009 roku spadły o 19% do 50,7 miliarda EUR. Z wyjątkiem obszarów Performance Products i Agricultural Solutions regresja dotknęła wszystkie segmenty działalności. Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych spadł o 29% i osiągnął 4,9 mld EUR.

W segmencie Plastics udało się lekko poprawić wyniki, a w obszarze działalności Agricultural Solutions osiągnięto nawet wynik rekordowy. W pozostałych segmentach wyniki spadły, częściowo nawet znacznie. W sumie tylko niewiele zabrakło do osiągnięcia celu BASF, jakim było wygospodarowanie premii od kosztów kapitałowych, a to z powodu wysokich kosztów integracji firmy Ciba.

BASF


Dobry bilans i duża siła finansowa zawsze były mocnymi stronami firmy BASF. Przepływy pieniężne z bieżącej działalności operacyjnej ponownie wzrosły o 1,3 miliarda EUR i osiągnęły rekordową wartość prawie 6,3 miliarda EUR. Jest to przede wszystkim zasługa skutecznej redukcji aktywów obrotowych netto. Także tzw. Free-Cashflow – po odliczeniu wydatków na środki trwałe i majątek rzeczowy – miał bardzo wysoką wartość 3,8 miliarda. Mimo zakupu firmy Ciba BASF osiągnął zatem bardzo solidny współczynnik kapitału własnego na poziomie 36%.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska