BASF z nadzieją wkracza w 2010 rok

Znaczny wzrost wyników w Ameryce Północnej i Azji
W Europie obroty spadły o 21% do 30,4 mld EUR. Chemicals, Plastics, Functional Solutions oraz Oil & Gas zanotowały wyraźne spadki, natomiast Performance Products zyskał dzięki integracji z firmą Ciba. Wynik spadł znacząco do 2,4 mld EUR, przede wszystkim w związku z niższymi zyskami segmentu Oil & Gas.

W Ameryce Północnej obroty zmniejszyły się o 22%, w walucie krajowej o 25%, do 9,3 mld EUR. W prawie wszystkich segmentach odnotowano istotny spadek zbytu. Efektywne zarządzanie kosztami oraz strategia „wartość przed ilością” pozwoliły poprawić wynik
o 422 mln EUR do kwoty 495 mln EUR.

W regionie Azji i Pacyfiku obroty spadły o 8%, w walutach krajowych o 11% do niespełna 8 mld EUR. W segmentach Agricultural Solutions oraz Performance Products obroty wzrosły, zaś w segmentach Chemicals, Plastics i Functional Solutions – spadły. Dzięki skutecznym działaniom redukującym koszty wynik finansowy niemal podwoił się, osiągając 503 mln EUR.

W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie obroty wyniosły 3 mld EUR (- 3%, w walucie krajowej - 1%), co stanowi wartość nieco niższą od ubiegłorocznej. Wynik finansowy w kwocie 289 mln EUR był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadki w Agricultural Solutions zostały niemal skompensowane przez wzrosty w obszarach Styrenics i Construction Chemicals.

Rok 2009 pozwolił udowodnić, że BASF w kryzysie działa skutecznie i kształtuje własną przyszłość. Zdaniem szefa BASF było to możliwe tylko dlatego, że zespół pracowników BASF na całym świecie dzięki wyjątkowej elastyczności i gotowości do podnoszenia wyników lepiej poradził sobie z kryzysem niż inni konkurenci. „Z całego serca dziękuję wszystkim pracownikom na całym świecie za tak bezprzykładne zaangażowanie” – powiedział Hambrecht.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska