BKP Dolina Narzędziowa z prestiżowym certyfikatem

BKP Dolina Narzędziowa z prestiżowym…

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa (BKP) triumfuje, zdobywając prestiżowy certyfikat "Gold Label of Cluster Management Excellence". To wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające wysoki poziom zarządzania klastrami, a także zaangażowanie i innowacyjność lokalnego sektora przemysłowego.

Wyróżnienie to przyznawane jest przez Europejski Sekretariat ds. Analizy Klastrów (ang. European Secretariat for Cluster Analysis - ESCA), który świadczy usługi związane z analizą i oceną klastrów przemysłowych na całym świecie. Jego celem jest wspieranie i promowanie rozwoju klastrów poprzez dostarczania narzędzi analitycznych, badań oraz szkoleń dla organizacji klastrowych. Organizacja z siedzibą w Berlinie koordynuje sieć około 200 ekspertów ds. klastrów z ponad 30 krajów. ESCA na zlecenie Komisji Europejskiej przyznaje trzy różne znaki jakości wykwalifikowanym organizacjom zarządzającym klastrami.

W listopadzie 2023 roku Bydgoski Klaster Przemysłowy wziął udział w audycie prowadzonym przez Europejski Sekretariat ds. Analizy Klastrów, podczas którego poddano ocenie 31 wskaźników z 5 poniższych obszarów:

  • Struktura klastra
  • Zarządzanie i współpraca
  • Finanse
  • Strategia i usługi
  • Osiągniecia

Po wnikliwej ocenie, został przyznany wynik, który zagwarantował najwyższy możliwy do uzyskania certyfikat "Gold Label of Cluster Management Excellence".

Certyfikat ten jest przyznawany tylko najlepszym klastrom w Europie i można posługiwać się nim przez dwa lata. Otrzymanie certyfikatu "Gold Label of Cluster Management Excellence" przez Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolinę Narzędziową to powód do dumy dla całej społeczności. To nie tylko wyróżnienie dla wysiłków włożonych w rozwój klastra, ale także potwierdzenie, że Bydgoszcz staje się strategicznym punktem na mapie innowacyjności w Europie. Wzrost konkurencyjności, rozwój nowych technologii i skuteczna współpraca to kluczowe elementy, które sprawiły, że BKP zyskał prestiżowy certyfikat, zdobywając uznanie na szczeblu międzynarodowym.

gold-label-of-cluster-management-excellence
Czytaj więcej:
Jakość 150
Nagrody 273