BOPS oferuje nowy gatunek polipropylenu

BOPS oferuje nowy gatunek… Firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż wprowadziła na polski rynek najnowszy produkt, kopolimer Moplen RP2803. Gatunek ten zapewnia wysokie osiągi w zastosowaniach wtryskowych, łącząc doskonałe właściwości organoleptyczne z wysoką płynnością w stanie stopionym. Dzięki temu może on być stosowany do wytwarzania wysokiej jakości produktów użytkowych o wyjątkowej przezroczystości. Moplen RP2803 jest produkowany w fabrykach LyondellBasell w Europie Zachodniej.

Moplen RP2803 jest przeznaczony do wytwarzania cienkościennych wyrobów wtryskowych, takich jak pojemniki wielokrotnego użytku, które spełniają odpowiednie wymagania estetyczne i charakteryzują się małą emisją zapachu oraz są używane przede wszystkim do przechowywania produktów żywnościowych.

Ze względu na odpowiednio dobraną płynność, Moplen RP2803 umożliwia również poprawę warunków przetwórstwa i skrócenie czasów cyklu w szybkim wtrysku, co może przyczynić się do podniesienia produktywności.

W porównaniu do innych gatunków kopolimerów randomicznych o porównywalnej płynności, Moplen RP2803 wykazuje lepsze właściwości sensoryczne w zakresie smaku i mniejszej emisji zapachu żywności, która jest przechowywana w opakowaniach wyprodukowanych z tego gatunku. Są to podstawowe wymagania stawiane opakowaniom do żywności.

Moplen RP2803Potencjalne zastosowania konsumenckie to: pojemniki do żywności, transparentne opakowania, pojemniki wielokrotnego użytku, artykuły użytkowe gospodarstwa domowego, wyroby sportowe, sprzęt wypoczynkowy i zabawki.

Kluczowe właściwości tworzywa obejmują m.in. optymalną estetykę, dużą płynność, obecność środka nukleującego i klaryfikującego oraz zawartość pakietu antystatycznego.

Do korzyści wynikających ze stosowania tworzywa Moplen RP2803 zaliczyć można wysoką przezroczystość, możliwość skrócenia czasu cyklu i poprawę produktywności oraz doskonałe właściwości sensoryczne w zastosowaniach do pakowania żywności.

Moplen RP2803


Czytaj więcej: