Bardzo dobry I kwartał Grupy PCC Rokita

Bardzo dobry I kwartał Grupy… Grupa PCC Rokita opublikowała bardzo dobre wyniki za I kwartał 2018. Na takie rezultaty miały wpływ wyniki z działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych, jakimi są Chloropochodne i Poliuretany. Grupa wypracowała bardzo wysokie zyski, zarówno EBITDA, na poziomie 88,1 mln zł (+62,8% Iq17/Iq18), jak i zysk netto w kwocie 64 mln zł (+90% Iq17/Iq18). Marża brutto na sprzedaży Grupy w I kwartale 2018 roku przekroczyła poziom 32%.

Źródłem bardzo dobrych rezultatów były wyniki działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych Grupy. W segmencie Chloropochodne przyczyną wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu sprzyjającej koniunktury i optymalizacji produkcji. Segment wypracował wzrost EBITDA o 131% wobec I kwartału roku 2017. W segmencie Poliuretany sytuację kreowały wyższe ceny polioli. EBITDA segmentu w I kwartale 2018 roku wzrosła o 41% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- Osiąganie bardzo dobrych rezultatów wspiera konsekwentnie realizowana strategia, w tym dywersyfikacja działalności. Odnotowujemy obecnie bardzo dobrą koniunkturę na rynku chloroalkaliów - stwierdza Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. - Dodatkowo, jednym z filarów naszej strategii są sukcesywnie realizowane, przemyślane inwestycje. Zwiększamy zdolności produkcyjne w zakresie dotychczas produkowanych wyrobów, poszukujemy też możliwości rozwoju na atrakcyjnych rynkach pozaeuropejskich - dodaje Klimkowski.

Spółka realizuje inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne w segmencie Chloropochodne. Ponadto PCC Rokita równocześnie dostrzega potencjał wzrostowy, jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 roku jest obecna w Tajlandii. Kolejnym krokiem zwiększającym zaangażowanie Spółki w tym rejonie świata stanowi zawarcie w lutym 2018 roku umowy zakupu następnych udziałów tajskiej spółki produkcyjnej IRPC Polyol. Po sfinalizowaniu transakcji kupna PCC Rokita będzie posiadała 50% udziałów IRPC Polyol.

- Spółka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami - mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. - W tym roku była to rekordowa kwota wynosząca 8,31 zł na akcję. To najwyższa dywidenda w historii obecności PCC Rokita na rynku kapitałowym i jedna z najwyższych stóp dywidendy wypłacanej przez spółki notowane w Polsce. W sumie od czasu debiutu akcji spółki na warszawskim parkiecie, suma wypłaconych dywidend daje wartość prawie 24 zł na akcję.

Źródło: PCC Rokita

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4