Bliższa współpraca Azotów z Tarnowem

Bliższa współpraca Azotów z Tarnowem
Inauguracji VI Forum Inwestycyjnego w Tarnowie towarzyszyło podpisanie przez Pawła Jarczewskiego, prezesa Grupy Azoty, i Ryszarda Ścigałę, prezydenta miasta Tarnowa, umowy o współpracy między spółką a samorządem.

Zgodnie z umową, oba podmioty będą kooperować w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej (połączeń autostradowych, ulic i rond) oraz przy organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (Tarnowska Nagroda Filmowa czy Festiwal Sztuki ArtFest) oraz gospodarczym (np. Forum Inwestycyjne).

- Ważnym punktem umowy jest deklaracja wsparcia tarnowskiego sportu zawodowego i akademickiego oraz rozwoju Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego - powiedział Paweł Jarczewski. - Kontynuowana będzie również współpraca Azotów z tarnowskimi szkołami wyższymi, ponadgimnazjalnymi oraz zawodowymi. Będą to stypendia, przyjmowanie do pracy najlepszych uczniów, studentów, organizowanie staży i praktyk uczniowskich, studenckich i dyplomowych, a także patronowanie konkursom i olimpiadom tematycznym. Cieszymy się, że możemy brać tak aktywny udział w życiu miasta. Współczesne duże firmy nie tylko muszą dawać zatrudnienie, ale również kształtować lokalną społeczność. Wspólnie z miastem wyznaczyliśmy sobie kierunkowe obszary współpracy w zakresie infrastruktury, edukacji, spotu czy kultury. Dziś finalizujemy to porozumienie, ale czeka nas jeszcze praca nad określeniem pozostałych szczegółów tej współpracy.

Tegoroczne forum poświęcone jest między innymi poszukiwaniu recepty na kryzys, inwestycjom w kluczowe sektory państwowe, prywatne i samorządowe, inwestycjom polskich firm w Afryce czy też usuwaniu barier inwestycyjnych.

- Tego rodzaju spotkania gospodarcze zawsze należy także traktować w kategoriach budowy szans dla Tarnowa oraz firm i instytucji poszukujących branżowych lub finansowych partnerów bądź interesujących lokalizacji dla inwestycji - powiedział prezydent Ryszard Ścigała. - Miasto, angażując się w to przedsięwzięcie, bardzo liczy, że Tarnów okaże się takim atrakcyjnym miejscem, a nasi lokalni przedsiębiorcy dobrymi i solidnymi partnerami w przyszłości.

Czytaj więcej: Współpraca 45 Umowy 120

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8