Branża ociepleń czeka na IV Europejskie Forum ETICS w Warszawie

Branża ociepleń czeka na IV Europejskie Forum ETICS w Warszawie
Ponad 250 osób z Europy, Chin i Japonii zapowiedziało swój udział w IV Europejskim Forum ETICS, zaplanowanym na 5 października 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym POLIN. Współorganizatorem konferencji firmowanej przez European Association for ETICS (EAE) jest polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Zapraszając na Forum, Ruud Van Eersel, prezes European Association for ETICS, podkreślił, że konieczne jest zwiększenie efektywności energetycznej ogromnych zasobów budowlanych w Europie.

- Systemy ociepleń mogą przyczynić się znacząco do osiągnięcia tego celu. Musimy przypominać, jak wiele korzyści zapewnia ta technologia, a także jak różnorodne są rozwiązania dostępne na rynku. Pomoże to przyspieszyć tempo renowacji i termomodernizacji budynków. Europejskie Forum ETICS oferuje - już po raz czwarty - unikalną platformę wymiany wiedzy i informacji o systemach ociepleń, prezentowanych z różnych punktów widzenia - powiedział prezes EAE.

- Tematyka tegorocznego Europejskiego Forum ETICS jest bardzo zróżnicowana. Jesteśmy przekonani, że spełni oczekiwania uczestników, w tym kilkudziesięcioosobowej grupy z Polski. Prelegenci w swoich wystąpieniach odnosić się będą do aktualnych i bardzo istotnych dla naszej branży zagadnień. Liczymy na owocną debatę - dodał prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń Jacek Michalak.

Program IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie przedstawia się następująco:

  • Efektywność energetyczna budynków drogą do lepszej przyszłości - przemysł wobec wyzwania - Paula Brandmeyer, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Niemcy
  • ETICS i rynek budowlany w Polsce - dr Jacek Michalak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, Polska
  • Rynek ETICS a europejskie cele polityczne - Ralf Pasker, Dyrektor Zarządzający European Association for ETICS, Niemcy
  • Innowacje na rynku ETICS - jak postęp techniczny pozwala osiągnąć wyznaczone cele - prof. Andreas Holm, Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW Monachium), Niemcy
  • ETICS poza granicami Europy: wkład Japonii i Chin w porozumienie paryskie - Zhiang Jianhong, China Association of Building Energy Efficiency (CABEE), Chiny; prof. Tatsuaki Tanaka, Japanese Association for Housing Thermal Insulation Technology Coop. (NDJK), Japonia
  • Cykl życia ETICS - budujące doświadczenia czy uzasadnione wątpliwości? Gino Gailliaert, European Association for ETICS, Belgia
  • Zamykając koło - ETICS na drodze do gospodarki zamkniętego obiegu? - dr Clemens Hecht, European Association for ETICS, Austria
  • Holistyczne podejście do budownictwa zrównoważonego - od parametru produktu do certyfikacji budynku - Robert Spang, Thinkstep AG, Niemcy
  • Budynek z najwyższą certyfikacją BREEAM - Biurowiec Goeppert-Mayer w Katowicach - Mirosław Czarnik, GPP Business Park, Polska
  • Rewizja Rozporządzenia CPR - Sprzeczności pomiędzy Rynkiem Unijnym a wymogami krajowymi - Georgios Katsarakis, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Grecja