Branża tworzyw chce większej konkurencyjności

Branża tworzyw chce większej konkurencyjności
Stowarzyszenie PlasticsEurope wspólnie z EuPC ogłosiło "Manifest w sprawie konkurencyjności przemysłu tworzyw sztucznych w Europie" wzywający unijne kręgi ustawodawcze do podjęcia wysiłków mających na celu utrzymanie silnej pozycji przemysłu tworzyw sztucznych na tle gospodarki światowej.

Przemysł tworzyw sztucznych to ważna branża unijnej gospodarki, z nadwyżką w eksporcie na poziomie 18 mld euro. To także jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych sektorów w UE, z którego pochodzi aż 4 proc. wszystkich zgłoszeń patentowych w latach 2003-2012. Rozwój tej branży pociąga za sobą także rozwój innych działów gospodarki. Jak wynika z najnowszego raportu/analizy European House Ambrosetti mnożnik wartości dodanej GDP (PKB) na przykładzie Włoch wynosi 2,38 co oznacza, że każde 100 euro w łańcuchu wartości przemysłu tworzyw generuje 238 euro w całej gospodarce, a każde nowe miejsce pracy w sektorze tworzyw sztucznych generuje 3 nowe miejsca pracy w innych sektorach.

- Przemysł tworzyw sztucznych to bardzo ważna część gospodarki, która umożliwi osiągnięcie europejskich celów gospodarki o obiegu zamkniętym ("circular economy") oraz Europy efektywnie wykorzystującej zasoby - powiedział Patrick Thomas, prezes PlasticsEurope i CEO firmy Bayer MaterialScience. - Potrzebna jest długoterminowa strategia reindustrializacji Europy, w której przemysł tworzyw sztucznych będzie włączony jako kluczowy partner zapewniający innowacje i skuteczny zwrot w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i wydajnie wykorzystującej zasoby.

PolyTalk 2014


- Przemysł tworzyw sztucznych w Europie zatrudnia ponad 1,4 mln ludzi w ponad 62 tys. firm i generuje obroty przekraczające 300 mld euro rocznie - dodał Michael Kundel, prezes EuPC i CEO firmy Renolit. - Wsparcie ze strony europejskich ustawodawców ma decydujące znaczenie dla utrzymania wzrostu branży, możliwości tworzenia nowych miejsc pracy o dużej wartości i zwiększenia wkładu naszego przemysłu w podnoszenie zasobności mieszkańców Europy.

Ogłoszenie manifestu odbyło się na konferencji prasowej zorganizowanej podczas forum przemysłu PolyTalk 2014, które w tym roku odbywa się pod hasłem "An Industrial Renaissance in Europe… Let's make it happen" i które gromadzi menedżerów najwyższego szczebla reprezentujących europejski przemysł tworzyw sztucznych i inne sektory przemysłu, a także przedstawicieli najwyższych władz europejskich i ekspertów. Osią wszystkich dyskusji tegorocznego spotkania jest oczekiwana reindustrializacja Europy oraz możliwe ścieżki i scenariusze wiodące do tego celu. Politycy i przedstawiciele instytucji europejskich włącznie z ekspertami ekonomicznymi, we wspólnej dyskusji z liderami przemysłu tworzyw sztucznych spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób cały przemysł europejski, w tym przemysł tworzyw sztucznych, może przyczynić się do realizacji strategii reindustrializacji i do wzrostu udziału przemysłu w unijnym GDP z 15 do 20 proc. w roku 2020.

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 731