Branża tworzyw debatowała o szansach rozwoju

Branża tworzyw debatowała o szansach rozwoju
Szanse Rozwoju Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych - pod tą nazwą odbyła się 22 maja w warszawskim hotelu Hilton konferencja zorganizowana przez European Plastics Converters, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Plastics Recyclers Europe. Wydarzenie zgromadziło blisko 80 osób: przedstawicieli organizacji branżowych, przedsiębiorstw oraz mediów.

Do głównych tematów konferencji należały m.in. analiza sytuacji na rynku przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce oraz problemy związane z europejskimi regulacjami determinującymi kształt wspólnotowego i krajowego rynku.

Tadeusz Nowicki, prezez PZPTS, podkreślał, iż branża przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce ma się dobrze. Świadczyć o tym może zarówno odnotowywany wzrost zapotrzebowania na tworzywa, jak i liczne inwestycje przedsiębiorców działających w branży. Co nie oznacza, iż sektor nie doświadcza pewnych trudności, np. w zakresie dostępności surowców i przewagi popytu nad podażą. Jednak prawdziwą bolączką branży jest - jak podkreślał Nowicki - kwestia selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Dla przykładu - w przypadku popularnych butelek PET zaledwie 3 proc. odpadów pozyskuje się w procesie selektywnej zbiórki, zaś dalsze 35 proc. jest odzyskiwane ze strumienia odpadów zmieszanych. W przodujących pod względem zbiórki i recyklingu krajach, jak np. Niemcy, te proporcją są dokładnie odwrotne.


Obrazowi Polski na tle Europy pod względem recyklingu poświęcił swoje wystąpienie Antonino Furfari (Plastics Recyclers Europe). Prelegent zwrócił przede wszystkim uwagę na przepaść dzielącą liderów recyklingu w Europie od państw, które - jak Polska - mają w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Najwyższy wskaźnik poziomu recyklingu i odzysku w Europie posiadają takie państwa, jak Szwajcaria, Niemcy, Austria, Belgia, Szwecja, Dania, Norwegia, Holandia i Luksemburg - przekracza on w tych krajach 90 proc., przy czym różne są proporcje recyklingu i odzysku energii. Polska należy do grupy państw, w których łączny poziom recyklingu i odzysku nie przekracza 40 proc. Furfari zauważył, że należy podjąć stanowcze kroki, które będą zmierzały do poprawy sytuacji w tym zakresie. Wyliczył tu m.in. edukację społeczeństwa, odpowiednie regulacje prawne (jak np. zakaz składowania odpadów z tworzyw na wysypiskach i ustalenie wyższych celów w zakresie recyklingu) oraz działania mające na celu ekologiczne projektowanie wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych.


Podczas sesji nie zabrakło tematu, który w ostatnich miesiącach rozpalał branżę przetwórców tworzyw sztucznych. W swoim wystąpieniu Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC, zaprezentował historię oraz stan obecny europejskiej debaty nad torebkami foliowymi. Zdaniem prelegenta temat jednorazówek jest typowym przykładem politycznego populizmu, a kolejne kroki podejmowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w celu ich wyeliminowania z rynku nie rozwiążą problemu zanieczyszczenia środowiska. Dangis zauważył, iż można wyróżnić przynajmniej kilka poważnych słabości przegłosowanego przez PE raportu duńskiej europarlamentarzystki Margrete Auken - sprzeczność zakazu z regułami rynku wspólnotowego, nieuzasadnione promowanie wyrobów z biotworzyw czy problemy z definicją jednorazówek. Inną kwestią jest zagrożenie potencjalnymi dalszymi restrykcjami skierowanymi przeciwko innym grupom produktowym. Dlatego też przetwórcy tworzyw powinni poważnie potraktować nowe regulacje unijne, tym bardziej, iż proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył i jest możliwość wpływania na ostateczny kształt regulacji.

Istotną częścią sesji była prezentacja Waltera Claesa (Polymer Comply Europe), który przedstawił niezwykle ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu REACH. Mówca zwrócił uwagę na takie m.in. kwestie, jak odpowiedzialność przetwórców za chemiczny skład wyrobów, problemy związane z importem spoza UE oraz wciąż istniejące niejasności związane z funkcjonowanie dwóch zbiorów przepisów regulujących obrót i wprowadzanie na rynek wyrobów z tworzyw.