Branżowa debata z inwestycji Anwilu

Branżowa debata z inwestycji…

Już w najbliższą środę (16 czerwca) odbędzie się najważniejsze dla branży chemicznej wydarzenie - Kongres Polska Chemia 2021, którego organizatorem jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Miejscem jednego z eksperckich paneli dyskusyjnych jest kluczowa inwestycja nawozowa realizowana na terenie chemicznej spółki z Grupy Orlen. 

Wyjątkowa, m.in. ze względu na industrialne otoczenie, w którym się odbywa, debata wpisuje się w hasło przewodnie tegorocznego Kongresu - #Chemia(DLA)Przyszłości. Wybór jej miejsca nie był przypadkowy. Realizowana w Anwilu rozbudowa nawozowych mocy produkcyjnych przyczynia się do rozwoju sektora chemicznego w Polsce oraz wsparcia krajowej gospodarki i polskiego rolnictwa. 

Wpisuje się również w kompleksowy rozwój segmentu petrochemicznego Grupy Orlen. Nowoczesna, trzecia linia nawozowa Anwilu, poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych o ok. 50%, ograniczy napływ nawozów z importu. Tym samym, zapewni polskim rolnikom zwiększony wolumen produktów spełniających najwyższe, światowe standardy. Inwestycja Anwilu ma także duże znaczenie dla gospodarczego rozwoju regionu m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. 

Udział w debacie ''Inwestycja dla przyszłości'' wezmą: Jacek Mendelewski - członek zarządu ds. produkcji w Anwilu, Tomasz Zieliński - prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Witold Grzebisz - profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozmowa dotyczyć będzie kluczowych inwestycji sektora chemicznego oraz dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. Poprowadzi ją wieloletni dziennikarz, redaktor naczelny Top Agrar Polska - Kamil Bujoczek. 

Organizacja eksperckiej debaty na terenie inwestycji Anwilu, w jubileuszowym roku 55-lecia istnienia, jest także uznaniem jej całościowego wkładu w rozwój polskiej chemii na przestrzeni lat. 


Czytaj więcej:

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska