Budowa nowej fabryki Grupy Azoty na finiszu

Budowa nowej fabryki Grupy…

Ogólny postęp rzeczowy prac realizowanych w ramach flagowej inwestycji Grupy Azoty w Policach na koniec stycznia przekroczył 99,01% i jest już w ostatniej fazie realizacji. Projekt ma znaczenie strategiczne dla krajowej gospodarki i zwiększy dynamikę rozwoju polskiego segmentu tworzyw sztucznych. Będą to największe zakłady przemysłowe produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowo produkowane tworzywa pod marką handlową Gryfilen będą charakteryzować się bardzo niską zawartością substancji lotnych i nie będą zawierać ftalanów, bisfenolu A, czyli tzw. BPA. Zapewnią także brak przenikalności smaków i zapachów, a to cecha szczególnie istotna w zastosowaniach w przemyśle spożywczym.

instalacja-do-odwodornienia-propanu-luty-2023-rok
Instalacja do odwodornienia propanu (luty 2023)


Ostateczny etap prac na projekcie rozpoczął się wraz z pierwszą dostawą propanu do nowego gazoportu w Policach na koniec grudnia ub. roku. Obecnie Grupa Azoty Polyolefins S.A. – spółka celowa realizująca inwestycję - zakończyła proces rejestracji propanu i propylenu zgodnie z unijnymi wymaganiami Europejskiej Agencji Chemikaliów. Wymagania dotyczą rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W ostatnich dniach sfinalizowana została rejestracja propanu (20.01.2023) i propylenu (07.02.2023) zgodnie z rozporządzeniem REACH. Tym samym Spółka uzyskała pozwolenie na stosowanie wspomnianych substancji w instalacjach technologicznych na projekcie Polimery Police. W przypadku propylenu rejestracja była konieczna ze względu na produkowanie i stosowanie tej substancji do wytwarzania polimeru. W kontekście propanu, rejestracja pozwoliła na dywersyfikację dostaw wymaganego surowca od różnorodnych dostawców, z wielu destynacji na całym świecie.

Zarówno zrealizowana ostatnio dostawa propanu oraz wszystkie uzyskane decyzje administracyjne i procesy rejestracyjne potwierdzają, że nowa fabryka polimerów Grupy Azoty w Policach wkrótce rozpocznie produkcję. Całościowy postęp prac w budowie wynosi już ponad 99%, a rozładunek propanu do zbiorników w naszym nowym gazoporcie traktujemy jak symboliczny początek finiszu czteroletniej budowy nowego kompleksu chemicznego na Pomorzu Zachodnim - mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na potrzeby prowadzonej inwestycji, uzyskane zostały kolejne decyzje administracyjne w tym m.in. pozwolenie na użytkowanie nabrzeża wraz z m.in. umocnioną skarpą podwodną oraz pozwolenie zintegrowane (IPPC) na prowadzenie instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) i produkcji polipropylenu metodą polimeryzacji w fazie gazowej.

W ubiegłym miesiącu na podprojekcie PPL (Platforma Logistyczna Polipropylenu) rozpoczęto realizację projektu pre-marketingu. Dostawa polipropylenu w ramach projektu pre-marketingu umożliwi praktyczne sprawdzenie efektu szkoleń i przyspieszy przejście w fazę operacyjną. W trwającej fazie prób i testów przyjęto do silosów magazynowych pierwszy towar zakupiony u dostawcy zewnętrznego na potrzeby realizacji projektu pre-marketingu. Na koniec stycznia br. przeprowadzonych zostało 100% odbiorów prac budowlano-montażowych w systemach procesowych i nieprocesowych instalacji pomocniczych.

terminal-przeladunkowo-magazynowe-luty-2023-rok
Terminal przeładunkowo magazynowy (luty 2023)


Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych. Ze względu na unikalne właściwości produktu i zróżnicowany asortyment, nowy produkt Gryfilen znajdzie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in.: w produkcji opakowań i towarów konsumpcyjnych (folie spożywcze, opakowania sztywne, pojemniki na żywność), artykułach gospodarstwa domowego, budownictwie (rury, włókna) czy przemyśle motoryzacyjnym i farmaceutycznym.