Butelki Llantrisant w przełomowym projekcie recyklingowym

Butelki Llantrisant w przełomowym projekcie recyklingowym
W prowadzonej przez firmę Marks & Spencer próbie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR) do produkcji opakowań do żywności - największym tego rodzaju projekcie w Wielkiej Brytanii - wykorzystano doświadczenie zakładów produkcyjnych RPC Llantrisant, pakując soki i koktajle owocowe w butelki Llantrisant z domieszką materiałów PCR.

Sześciomiesięczna próba zorganizowana przez Marks & Spencer we współpracy ze specjalizującą się w recyklingu firmą Closed Loop London, przewiduje wykorzystanie około 1500 ton tworzywa PET pochodzącego z recyklingu (rPET) do produkcji opakowań do sprzedawanej przez Marks & Spencer serii produktów spożywczych Food to Go. Zawartość rPET w tych opakowaniach będzie wynosić 30-50%.


Zaangażowanie RPC Llantrisant w ten projekt wynika z wieloletniej współpracy tych zakładów z dostawcami Marksa & Spencera - Orchard House i Sunjuice Ltd (należącymi do The Serious Food Company), których soki i koktajle owocowe z serii Food to Go wymagały opakowań z domieszką PCR.

Współpracując ściśle z wszystkimi głównymi uczestnikami projektu, zakłady RPC Llantrisant przeprowadziły rozległe próby produkcyjne w celu określenia, jaką ilość rPET można efektywnie wykorzystać w produkcji butelek techniką wtrysku i rozdmuchu. Testy wykazały, że butelki do soków i koktajli owocowych powinny zawierać 30% PCR.

Soki owocowe produkowane przez Orchard Mouse pakowane są od kilku lat w charakterystyczne prostokątne butelki wytwarzane przez RPC Llantrisant. Na potrzeby próby firma Marks & Spencer poprosiła RPC o opracowanie specjalnej wersji o pojemności 300 ml.

Do koktajli wytwarzanych przez Sunjuice i Orchard Mouse dla firmy Marks & Spencer wykorzystano szereg już istniejących butelek RPC Llantrisant o pojemności 250 ml, które zostały wyprodukowane z domieszką rPET.

Próbę finansuje WRAP (Waste & Resources Action Programme), organizacja „nonprofit” finansowana przez rząd brytyjski, zajmująca się tworzeniem rynków zbytu dla materiałów pochodzących z recyklingu.