Bydgoski Klaster Przemysłowy po raz kolejny w elitarnym gronie

Bydgoski Klaster Przemysłowy…

Podczas "Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej w Polsce" i "V Kongresu Klastrów Polskich", w dniu 10 września br. w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów potwierdzających status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK).

Jednym z klastrów, który odnowił na kolejne 3 lata status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, jest Bydgoski Klaster Przemysłowy. KKK to podmioty o istotnym i strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. BKP jest jedynym klastrem o statusie KKK w branży produkcji narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Bydgoski Klaster Przemysłowy istnieje od 2006 roku i skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe. Większość firm działających w branży przetwórczej i narzędziowej to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze oferują wysokiej jakości formy wtryskowe i inne narzędzia do przetwórstwa, jak również zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla szeregu branż, m.in. AGD, spożywczej, medycznej, farmaceutycznej, samochodowej, kosmetycznej i opakowaniowej.

bkp

JL

brak
 

Bydgoski Klaster Przemysłowy skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych

Polska