Cadel Deinking zmienia się w Keycycle Deinking

Cadel Deinking zmienia się…

Keycycle, spółka zależna Erema Group, przez dwa lata intensywnie współpracowała z hiszpańską firmą Cadel Deinking w celu rozwoju innowacyjnego procesu usuwania farb drukarskich z powierzchni tworzyw sztucznych. Okazało się to skuteczne, ponieważ u klientów firmy działa już kilka linii do odbarwiania, które udowadniają swoją skuteczność w przetwarzaniu zadrukowanych poprzemysłowych odpadów foliowych. Po przejęciu marki Cadel Deinking, Keycycle będzie teraz kontynuować rozwój technologii i wprowadzać na rynek proces odbarwiania pod marką Keycycle Deinking.

- Już od stycznia 2021 roku jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za światową dystrybucję tej opatentowanej technologii, w tym za prowadzenie zakładu pilotażowego wspólnie z firmą Cadel w Sant Vicente del Raspeig (Alicante). Nabywając prawa do znaku towarowego, robimy teraz ostatni krok w kierunku włączenia tej technologii procesowej do naszego portfolio produktów - mówi Michal Prochazka, dyrektor zarządzający Keycycle. - Technologia ta jest kamieniem milowym w bezpiecznej produkcji regranulatów pochodzących z recyklingu folii, które zostały zadrukowane. Produkt nie tylko zapewnia najwyższą jakość, ale teraz spełnia również standardy przemysłowe - wyjaśnia Prochazka, odnosząc się do nowej, większej linii odbarwiania o przepustowości 1200 kilogramów na godzinę, innowacji, która została niedawno zaprezentowana po raz pierwszy na targach K 2022.

Dzięki instalacji o takiej skali proces odbarwiania Keycycle otwiera również drzwi do segmentu recyklingu odpadów poużytkowych, gdzie usunięcie farb drukarskich umożliwia kolejną znaczącą poprawę jakości recyklatów.

W trakcie procesu stosowane są wyłącznie składniki chemiczne na bazie wody, co sprawia, że proces odbarwiania jest przyjazny dla środowiska. Materiał jest następnie podawany do wytłaczarki. Z ośmiu urządzeń zamówionych od momentu wprowadzenia na rynek, pięć pracuje obecnie u klientów, osiągając bardzo imponujące wyniki.

Firma Keycycle zademonstrowała to rozwiązanie na targach K 2022: W pawilonie Erema Circonomic Centre odpady folii zostały poddane recyklingowi zarówno po obróbce wstępnej w instalacji odbarwiania, jak i bez odbarwiania. Różnica w jakości obu strumieni recyklatów była wyraźnie widoczna.

Firma Cadel działa nadal jako Cadel Recycling Lab, zajmując się głównie rozwojem nowych innowacyjnych technologii recyklingu tworzyw sztucznych oraz technik laboratoryjnych i oprogramowania do oceny dekontaminacji.

keycycle-deinking2

Mocno zadrukowana folia (po lewej) staje się bezbarwna po procesie odbarwiania (po prawej), dzięki czemu można ją przetwarzać w wytłaczarce do recyklingu, aby uzyskać wysokiej jakości regranulat (na dole). Źródło zdjęcia: Erema


Reportaże

Forum