Cel: wtryskarka z jednym przyciskiem

Cel: wtryskarka z jednym przyciskiem

Rozmowa z dr. Thorstenem Thümenem, Senior Director Technology w Sumitomo (SHI) Demag

Rozwój technologii informatycznych jest jednym z kluczowych elementów Przemysłu 4.0. Jaki wpływ ma cyfryzacja zarówno na branżę maszyn i urządzeń do wtryskiwania, jak i na samo podejście do technologii wtrysku?

Rozwój technologii cyfrowych w dziedzinie formowania wtryskowego tworzyw sztucznych jest naturalną konsekwencją minionych lat. Sam proces wtrysku od dawna postrzegany jest jako kompleksowe gniazdo produkcyjne, ze świadomością, że tylko doskonałe współdziałanie wszystkich komponentów prowadzi do sukcesu. Wieloletnie wysiłki w zakresie wymiany danych między wtryskarką a pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi, które są zaangażowane w proces za pośrednictwem standardów EUROMAP/OPC-UA, obecnie przynoszą korzyści ponieważ to właśnie poprzez dostęp do danych tworzymy przejrzystość przebiegu procesu. Kolejnym krokiem jest rozwijanie sztucznej inteligencji na podstawie tych danych, w celu zwiększenia ogólnej dostępności (poprzez systemy asystujące, funkcje konserwacji prewencyjnej, regulację fluktuacji procesów itp.)

Jednak znajdujemy się wciąż na początku ery digitalizacji i, mówiąc ogólnie, stopień dojrzałości cyfrowej procesów wtrysku pozostaje nadal zróżnicowany.

Zgadza się. Ciągle jesteśmy na początku drogi i wciąż musimy testować oraz zatwierdzać wiele tematów w codziennym życiu przemysłowym. Jednak dzięki dostępności wielu zaawansowanych technologii możliwości rozwoju w tym kierunku są bardzo szerokie.

tel6667-copia
Dr Thorsten ThümenSenior Director Technology w Sumitomo (SHI) Demag

Najważniejsze jest, aby rozwijać technologie cyfrowe „krok po kroku”. Podstawą winno być zapewnienie przejrzystej infrastruktury do pozyskiwania danych. To pierwszy krok w kierunku transparentności. Opierając się na tym, możemy wykonać kolejne działania zależne od tego, jaki chcemy osiągnąć rezultat finalny.
Rzeczą niezwykle istotną jest, by zaczynać od prostych rzeczy, a następnie pracować nad nimi w sposób ciągły. W ten sposób skutecznie można osiągnąć cel. Chęć wykonania wszystkiego na początku kończy się spiętrzeniem złożonych problemów, które są prawie niemożliwe do kontrolowania.

Proszę powiedzieć, jakie konkretnie możliwości otwiera cyfryzacja w dziedzinie formowania wtryskowego?

Jak już wspomniałem, cyfryzacja pozwala na zapewnienie wysokiego stopnia przejrzystości w odniesieniu do warunków produkcji. Ta przejrzystość prowadzi do nowych spostrzeżeń i wyższej produktywności. Ponieważ uzyskujemy obecnie łatwiejszy dostęp do większej ilości danych, poszczególne wyzwania pojawiające się na różnych etapach produkcji mogą być rozwiązywane zdecydowanie szybciej – niezależnie czy są to wahania procesów, problemy techniczne, pomoc na miejscu czy online.

Wspomniał pan, że cyfryzacja procesów wtryskiwania pozwala na dostęp do większej ilości danych. Dane te zawierają jednak wiele informacji, które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W jaki sposób korzystanie z tych informacji może wspomóc optymalizację procesów?

Proces formowania wtryskowego posiada wiele charakterystycznych cech. Dlatego odchylenia lub nieciągłości można łatwo wykryć automatycznie. Może to okazać się pomocne, w pierwszej kolejności, dzięki dobrej wizualizacji i kluczowym danym. Możemy zastosować dwa różne podejścia. Z jednej strony, monitorowanie trendów poprzez znane, cykliczne wartości charakterystyczne. Na podstawie tych trendów można zautomatyzować korekty procesu; np. ponowne ustawienie punktów przełączania w zależności od postępującego zużycia zaworu zwrotnego. Drugim podejściem jest analiza krzywych w procesie, a tym samym reagowanie na wahania procesu w krótkim czasie, a co za tym idzie, zmniejszenie odpadów - mogą to być np. wahania dozowania spowodowane problemami z podawaniem materiału lub im podobne.

Do wykorzystania pełnego potencjału potrzebne są jednak bardziej zaawansowane techniki ze statystyki lub metodologii sztucznej inteligencji. Jeśli inżynier procesu doda dodatkowe informacje, choćby o jakości wypraski, tworzą się dalsze zależności. To czyni możliwym zidentyfikowanie powiązań lub zależności, które mogą być rozpoznane tylko na drugi lub trzeci rzut oka, albo tylko przez bardzo doświadczone osoby.

imageReportaże

Forum