Chevron Phillips ogranicza produkcję HDPE

Chevron Phillips ogranicza…
Koncern petrochemiczny Chevron Phillips Chemical Co. ogłosił klauzulę siły wyższej w odniesieniu do produkcji HDPE w swoim zakładzie w Orange w Teksasie, wynikającej z niedawnej przerwy w zasilaniu fabryki energią elektryczną.

Klauzule siły wyższej (powszechnie określane w międzynarodowej praktyce kontraktowej mianem klauzul force majeure) w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym odgrywają coraz większą rolę w procesie dokonywania repartycji ryzyk związanych z możliwością wystąpienia określonych zdarzeń, które trwale lub czasowo uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań kontraktowych.

Zdolność CP Chem do otrzymywania HDPE metodą polimeryzacji w fazie gazowej została ograniczona w wyniku powszechnego zaniku zasilania, który dotknął Orange i okolice w dniach 26 i 27 stycznia br.

- Firma podejmuje wszelkie starania aby zminimalizować wpływ tego wydarzenia na klientów i jak najszybciej w pełni przywrócić poziom dostaw HDPE - poinformował David Morgan, wiceprezes Chevron Phillips Chemical Co.