Ciech Soda Romania wstrzymuje produkcję

Ciech Soda Romania wstrzymuje…

Wstrzymanie dostaw pary technologicznej wskutek wypowiedzenia umowy przez jej jedynego dostawcę, zmusiło Ciech Soda Romania (''CSR'') do tymczasowego zatrzymania produkcji. Spółka wykorzysta wymuszony postój w celu konserwacji urządzeń. Ciech jest gotowy do kontynuowania rozmów z dostawcą pary, elektrociepłownią CET Govora (''CET''), ale w obliczu dotychczasowego braku porozumienia odnośnie ceny, prowadzi analizy potencjalnych kolejnych kroków dotyczących przyszłości zakładu. Dalsze kierunkowe decyzje w tej sprawie zostaną podjęte do końca roku. Ewentualne trwałe zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno zagrozić osiągnięciu celu EBITDA (Z) Grupy Ciech w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku, określonego w aktualnej strategii Grupy.

W czerwcu br. elektrociepłownia CET, jedyny dostępny dostawca pary technologicznej, wypowiedziała CSR umowę na dostawy pary, jednocześnie proponując podwyżkę jej ceny o 135 proc. w stosunku do roku 2018 (wliczając koszt certyfikatów CO2). W związku z brakiem porozumienia, mimo otwartej postawy Ciech, w sierpniu spółka poinformowała o przygotowaniu do możliwego zatrzymania zakładu w Rumunii. Kolejne tury rozmów przeprowadzone w ostatnich tygodniach nie przyniosły rezultatu, a zaproponowana cena pary przez CET była nadal wyższa o ok. 120 proc. w porównaniu do 2018 roku (z uwzględnieniem kosztów CO2). Ciech nie jest w stanie zaakceptować jakiejkolwiek podwyżki w stosunku do dotychczas obowiązującego poziomu ceny, ponieważ powodowałaby ona trwałą nierentowność działalności biznesowej.

Mimo tymczasowego wstrzymania produkcji, Ciech jest nadal otwarty na rozmowy z CET dotyczące wznowienia dostaw pary, natomiast jednocześnie prowadzi zaawansowane analizy dotyczące dostępnych opcji, w tym m.in. pozyskania nowego źródła pary o racjonalnym koszcie. Grupa prowadzi analizę możliwości wznowienia produkcji po przestoju, który może trwać do momentu pojawienia się ekonomicznie racjonalnego rozwiązania. Dla zapewnienia możliwości generowania przez CSR zysków w przyszłości, konieczne jest zawarcie długoterminowych umów ze wszystkimi strategicznymi dostawcami (kamień wapienny, solanka), gwarantujących przewidywalność kosztową w kolejnych latach.

- Tymczasowe zatrzymanie produkcji daje nam możliwość analizy dostępnych opcji - każdą z nich uważnie rozważamy. Niestety, do czasu pozyskania racjonalnego kosztowo źródła pary, nie widzimy możliwości prowadzenia rentownej działalności biznesowej w Rumunii, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na to, żeby straty CSR obciążały wynik całej Grupy. Każda podwyżka ceny pary technologicznej ponad poziom obowiązujący do 18 września spowodowałaby straty rumuńskiej fabryki. W tej sytuacji jednym racjonalnym rozwiązaniem jest tymczasowe zatrzymanie produkcji - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciech S.A.

Ciech przygotował optymalny pakiet osłonowy dla pracowników, uwzględniający program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy.

Ewentualne trwałe zatrzymanie zakładu w Rumunii nie powinno zagrozić osiągnięciu celu EBITDA (Z) Grupy Ciech w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku, określonego w aktualnej strategii Grupy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Ciech uratował rumuńskie zakłady przed bankructwem oraz podejmował ogromne wysiłki w celu ich rozwoju. W latach 2006-2018 Grupa Ciech zainwestowała w Rumunii ponad 100 mln euro, dzięki czemu gruntownie zmodernizowała proces produkcji oraz rozbudowała moce produkcyjne fabryki. Dzięki zrealizowanym inwestycjom produkty Ciech Soda Romania trafiają m.in. do Europy, Azji czy Afryki.

Źródło: Grupa Ciech


Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska