Ciech poprawia wyniki finansowe

Ciech poprawia wyniki finansowe W pierwszym półroczu bieżącego roku Grupa Ciech osiągnęła przychody na poziomie 1658 mln zł. Po pierwszym półroczu 2015 roku EBITDA Grupy wyniosła 351 mln zł, co oznacza wzrost o 39 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014.

Poprawa rezultatów Grupy, zarówno w kontekście całego pierwszego półrocza, jak i samego drugiego kwartału, to przede wszystkim efekt dobrych wyników odnotowanych w segmencie sodowym. Istotny wpływ na te rezultaty miały lepsze ceny sprzedaży, ceny surowców i nośników energetycznych (węgiel i gaz) oraz paliwa piecowego. Zmiany te nastąpiły w efekcie negocjacji prowadzonych przez spółkę oraz sprzyjających warunków zewnętrznych. Na wypracowane wyniki wpłynął także wzrost wolumenów w efekcie oddania nowych mocy produkcyjnych oraz poprawa wskaźników efektywności procesowej.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku rentowność EBITDA Grupy wzrosła o prawie 6 punktów procentowych do poziomu 21,2 proc. Zysk netto Grupy Ciech w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 139 mln zł.

- Wypracowane wyniki bardzo nas cieszą, gdyż są konsekwencją realizowanej strategii przyjętej z naszym akcjonariuszem większościowym - powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu Ciech SA. - Pomaga nam też dobra koniunktura rynkowa, przy czym pamiętamy, że Grupa jest w procesie zmian i nadal trwają prace nad zwiększeniem efektywności działania. Jednym z kluczowych zadań dla spółki jest poprawa rentowności i jej oddłużenie.

Działalność Grupy w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku koncentrowała się na czterech segmentach branżowych: sodowym, organicznym, krzemianach i szkle oraz segmencie transportowym.

Struktura przychodów w podziale na segmenty nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku 2014. Niezmiennie największy udział w przychodach stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego tj. 66 proc. Udział segmentu sodowego w strukturze EBITDA w tym okresie wyniósł 85 proc.

W skład Grupy Ciech wchodzi 8 zakładów produkcyjnych oraz firmy handlowe i usługowe. Spółka oferuje wysokiej klasy produkty chemiczne: sodę kalcynowaną (drugie miejsce w Europie), sodę oczyszczoną, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, produkty Agro i produkty szklane oraz inne chemikalia. Mają one zastosowanie m.in. w przemysłach: szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz budownictwie.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska
jaco
jaco

Wysłany: 2015-08-24 13:34:47

dobrze że ta strategia się sprawdza, młodzi kulczykowie muszą mieć trochę czasu na zapoznanie sie ze wszystkimi procedurami. Wierzę że ajn kulczyk dobrze to poukładał i będzie firma się rozwijać