Ciech robi 36,7 mln zł odpisu na utratę aktywów swojej spółki

Ciech robi 36,7 mln zł odpisu…

Zarząd Ciech S.A. podjął decyzję o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu Ciech Soda Romania przez jedynego dostawcę pary CET Govora.

Odpis zostanie ujęty w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie grupy za pierwsze półrocze 2019 roku, który zostanie opublikowany 10 września 2019 roku.

W związku z wypowiedzeniem przez elektrociepłownię CET Govora umowy na dostawy pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę tego surowca dla Ciech Soda Romania i propozycję podwyżki cen o ok. 135 proc. (uwzględniając koszt certyfikatów CO2) względem roku 2018, rumuńska spółka Ciech rozpoczęła w sierpniu przygotowania do zatrzymania produkcji od 18 września 2019 roku.

Analiza, której wynikiem była decyzja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego, zakłada dwa scenariusze o identycznym stopniu prawdopodobieństwa:

  • zakładający porozumienie między CIECH Soda Romania a CET Govora w kwestii poziomu ceny pary,
  • zakładający brak porozumienia i wstrzymanie produkcji.

Realizacja pierwszego scenariusza skutkować będzie rozwiązaniem odpisu. Realizacja drugiego skutkować będzie odpowiednim zwiększeniem wysokości odpisu o kwotę 36,7 mln zł oraz ewentualnie o kwoty wynikające z aktualizacji przyjętych do analizy założeń i kalkulacji.

Ciech Soda Romania jest nadal otwarta na dalsze negocjacje z CET, ale nie może zaakceptować kolejnej podwyżki cen tego surowca, bo to oznaczałoby trwałą utratę rentowności produkcji. Spółka intensywnie analizuje teraz dostępne opcje wyjścia z tej sytuacji, m.in. możliwość pozyskania pary z innego, racjonalnego kosztowo źródła.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, odpis nie wpłynie na wynik znormalizowany EBITDA - podstawowy wskaźnik obrazujący działalność biznesową Grupy Ciech, oczyszczony z nietypowych zdarzeń jednorazowych, a także przepływy pieniężne czy wynik jednostkowy Ciech S.A. Odpis wpłynie jednak na wynik EBITDA i wynik netto Grupy (sprawozdanie skonsolidowane).

W związku z możliwością zatrzymania produkcji, CIECH przygotował pakiet osłonowy dla pracowników, uwzględniający program dobrowolnych odejść i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy. Dalsze decyzje odnośnie przyszłości zakładu zostaną podjęte do końca roku.

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska