Ciech wykupi wcześniej obligacje

Ciech wykupi wcześniej obligacje
Zarząd Grupy Ciech podjął decyzję o skorzystaniu z przysługującego mu prawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii 01 wyemitowanych 5 grudnia 2012 roku. Obligacje serii 01 mają opcję call, oznaczającą uprawnienie emitenta do wcześniejszego wykupu. Spółka wykupi obligacje serii 01 o wartości nominalnej 160 mln zł, a wykup zostanie sfinansowany ze środków własnych Ciechu. Transakcja zostanie przeprowadzona w dniu płatności odsetek należnych za trzeci okres odsetkowy – tj. 5 czerwca 2014 r.

- Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji jest potwierdzeniem realizacji strategii Grupy Chemicznej Ciech - mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech SA. - Konsekwentnie zmniejszamy zadłużenie - dotychczas jeden z największych czynników ryzyka dla naszej firmy. Liczymy, że przyczyni się to do podwyższenia ratingu Ciech SA, a co za tym idzie – istotnego obniżenia kosztów w przypadku potencjalnego refinansowania zadłużenia lub pozyskania środków na inwestycje.

Wykup obligacji będzie miał pozytywny wpływ na bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi Grupy Ciech ze względu na spłatę relatywnie drogiego zadłużenia. Rentowność obligacji serii 01 (z uwzględnieniem premii za wykonanie opcji call) to ok. 7,5 proc. rocznie, a więc więcej, niż można obecnie uzyskać np. z rocznej lokaty. Obniżenie kosztów odsetkowych brutto z tytułu wcześniejszego wykupu wyniesie ok. 12 mln zł w skali roku.

Opcja call zamieszczona w warunkach emisji obligacji określa daty kiedy emitent może dokonać wcześniejszego wykupu. Rezygnacja z wykupu w dniu 5 czerwca oznaczałaby, że kolejna taka możliwość pojawiłaby się dopiero za 2 lata, tj. w czerwcu 2016 r.

Czytaj więcej: Rynek 828

brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska


Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże