Ciech z dobrymi wynikami kwartalnymi

Ciech z dobrymi wynikami kwartalnymi W I kwartale 2016 roku Grupa Ciech wypracowała dobre wyniki finansowe, poprawiając kluczowe parametry finansowe - w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego EBITDA wzrosła o 7 proc. r/r i wyniosła 206 mln zł, zaś marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 25 proc., co stanowi wzrost o 1,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Skonsolidowane przychody Grupy Ciech w I kwartale 2016 r. wyniosły 826 mln zł, EBIDTA wyniosła 204 mln zł (wzrost o 17,6 proc. r/r), zaś zysk netto ukształtował się na poziomie 102 mln zł (wzrost o 92,1 proc.).

Dobre wyniki są efektem wdrażanych działań optymalizacyjnych w Grupie oraz konsekwentnie realizowanej strategii opartej na wzroście organicznym; wpływ na wyniki miało również sprzyjające otoczenie rynkowe.

- Wypracowane przez nas wyniki potwierdzają słuszność założeń przyjętych w strategii Grupy Ciech - powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu Ciech SA. - W I kwartale 2016 r. zakończyliśmy projekt rozbudowy mocy produkcyjnych SODA +200, a w segmencie organicznym wprowadziliśmy nową linię produktową - Ziemovit. Dążymy do tego, by Grupa była w coraz lepszej kondycji. Konsekwentnie realizujemy nasze cele długofalowe, przekształcając Ciech w firmę globalną. Ważną rolę w tym procesie odgrywa wsparcie, jakiego udziela nam większościowy akcjonariusz - grupa Kulczyk Investments.

W segmencie sodowym pozytywny wpływ na wyniki miała sprzedaż dodatkowych wolumenów produktu.

W raportowanym okresie Grupie sprzyjały również niższe ceny surowców energetycznych i wsadu surowcowego (gaz, węgiel, koks), a dodatkowym wsparciem było osłabienie się złotego i rumuńskiego leja.

Segment organiczny odnotował w I kwartale br. słabsze wyniki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na to miała aktywna i bardzo udana sprzedaż przedsezonowa środków ochrony roślin w ostatnim kwartale 2015 r. Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale bieżącego roku Ciech Sarzyna SA, największy polski producent środków ochrony roślin, zaprezentował nową linię produktową Ziemovit w kategorii Dom i Ogród. Jest to element strategicznego rozwoju organicznego Grupy Ciech.

W omawianym okresie kontynuowana była także inwestycja Ciech Vitrosilicon w nowy piec do produkcji krzemianu sodu. Do pozytywnych czynników I kwartału 2016 roku należy również zaliczyć niższy koszt obsługi długu, jako skutek operacji refinansowania zadłużenia Grupy zakończonej w IV kwartale 2015. Wpłynęło to pozytywnie na wzrost zysku netto w I kwartale 2016 roku.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska